Végső véleményezési szakasz dokumentumai

Környezeti értékelés

Településszerkezeti terv és Építési szabályzat