Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár

A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár integrált intézmény, melynek fenntartója Kalocsa Város Önkormányzata.

Az intézmény neve, székhelye:

Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár

6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.

Igazgató: Tóth Emese

Telefonszáma: +36 70/362 4042

Telefon: 78/600 915

Intézményegységei:

1. Művelődési Központ és Színház

   Kalocsa, Szent István király út 2-4.

   Intézményegység-vezető: Tóth Emese

   Telefonszáma: +36 70/362 4042

   Telefon: 78/600 777

   Honlap címe: www.kalokultura.hu

2. Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár

   Kalocsa, Szent István király út 2-4.

   Intézményegység-vezető: Csikós Marianna

   Telefonszáma: +36 70/4336616

   Telefon felnőtt részleg: 78 462 236

 gyermekkönyvtár: 78 601 605

   Honlap címe: www.kalocsakkk.hu

3. Kalocsa Televízió

   Kalocsa, Szent István király út 2-4.

   Intézményegység-vezető: Mácsai Tamás

   Telefonszáma: +36 70/363 2644

   Telefon: 78 800 055

   Honlap címe: www.kalocsatv.hu

4. Ökopont Kalocsa

   Kalocsa, Kossuth Lajos 50.

    Honlap címe: www.zoldkalocsa.hu

Az intézmény feladatai:

A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár feladatait az alábbi dokumentumok rögzítik:

 1. Az 1997. évi CXL. törvény
 2. Kalocsa város közművelődési rendelete
 3. Az intézmény alapító okirata
 4. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata

A fenti dokumentumok alapján az intézmény általános feladatai a következők:

A közművelődési szakterülettel kapcsolatos feladata:

 • működtetik, és segítik a művelődési központ kapcsolatrendszerét
 • szervezik, előkészítik, és lebonyolítják a különböző rendezvényeket, ünnepségeket
 • részt vállalnak az éves beszámoló elkészítésében
 • pályázati tevékenységet folytatnak
 • szervezik és lebonyolítják a Városi Színházi műsorát, a jegyek értékesítését
 • szervezik és lebonyolítják Kalocsa város állami ünnepeit és egyéb megemlékezéseit
 • kapcsolatot tartanak a helyi civil szervezetekkel, azok rendezvényeihez segítséget nyújtanak

Könyvtári szakterülettel kapcsolatos feladata:

 • a hagyományos és új típusú dokumentumok gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak szerint, a szaktájékoztatók közreműködésével
 • az olvasói igények alapján a hiányzó könyvek jegyzékének készítése, a gyűjtemény hiányainak pótlása a gyűjtőköri szabályzatban meghatározottak szerint
 • a Magyar Nemzeti Bibliográfia, Új könyvek állománygyarapítási tanácsadó, a kiadói jegyzékek és egyéb források alapján kedvező dokumentum beszerzési ajánlatok felhasználásával a dokumentumállomány rendszeres bővítése
 • a könyvtári dokumentumok nyilvántartásba vétele, könyvtári használatra alkalmassá tétele
 • dokumentumok analitikus feltárása
 • a könyvtári állomány rekatalogizálása
 • a könyvtár (hagyományos és) számítógépes katalógusainak karbantartása
 • a folyamatos állománygondozás során a törlésre előkészített dokumentumokról törlési jegyzékek készítése
 • az időszakonként és/vagy rendkívüli esetben történő állományellenőrzés előkészítése, lebonyolítása és lezárása
 • az állománygyarapítás és feldolgozói munkával kapcsolatos kérdésekben tanácsadással szolgál
 • a szervezeti és működési szabályzatok, munkatervek, testületi beszámolók összeállításához segítségnyújtás a vezetőknek
 • a szakmai programok, továbbképzések és a könyvtári együttműködések szervezése a térségi könyvtárosok számára
 • olvasóvá nevelés előmozdítása, az egész életen át tartó tanulás támogatása, az értékőrzés –és teremtés kiscsoportos formáinak létrehozása, gondozása
 • részvétel az iskolarendszeren belüli és kívüli képzésben, továbbképzésben.
 • a vonzáskörzet könyvtárainak szakmai munkáját segíteni, a pályázatok fenntartási időszakában részt veszünk a foglalkozásokon

A televíziós szakterülettel kapcsolatos feladata:

 • a hírműsorokban tájékoztatni Kalocsa és környéke lakosságát az aktuális eseményekről
 • tájékoztatni a lakosságot a képviselőtestületi ülésekről, az azokon hozott határozatokról
 • pályázati anyagok elkészítése
 • reklámtevékenység
 • képújság üzemeltetése
 • Kalocsa város és környéke lakosságának szórakoztatása

Ökopont Kalocsa információs, szemléletformáló és oktatási szakterülettel kapcsolatos feladata:

 • általános tudatformálás, a lakosság tájékoztatása környezetvédelmi programokról, a fenntarthatóbb életmódról
 • tájékoztatás hőszigetelési és fűtési rendszerekről, és olyan eszközökről, melyekkel a környezetet védve a lakosság takarékoskodhat rezsiköltségeit illetően
 • szakmai együttműködések szervezése
 • pályázatfigyelés, ebben történő tanácsadás
 • helyben fellehető természeti értékekről való tájékoztatás
 • környezettudatos, fenntartható életformáról való tájékoztatás