131 MILLIÓ FORINTRA PÁLYÁZOTT KALOCSA A JÖVŐNK ENERGIÁJA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. november 28-i kuratóriumi ülésén jóváhagyta 2017. évi pályázati felhívását, mely kiírás szerint hét különféle pályázati ablak közül válogathatnak a támogatásra jogosult önkormányzatok.

Kedvező változás az elmúlt évek gyakorlatához képest, hogy 2018. január 31-i beadási nappal immáron öt darab különálló pályázat benyújtására nyílik lehetősége a támogatást igénylőknek, összesen legfeljebb 141 millió Ft támogatási összeg erejéig.

Áttanulmányozva a kiírás szakmai tartalmát – támogatható tevékenységek, pályáza­tonként elnyerhető maximális támogatási összeg, stb. – és végiggondolva a Kalocsán felmerült fejlesztési igényeket, városunk szakemberei a 2017. december 21-i testületi ülésen javaslatot tettek a JETA-hoz benyújtandó pályázati csomag előkészítésére, melyet képviselő-testületünk egyhangúan elfogadott. Az elkészült pályázatok benyújtását ez év január 29-i testületi ülésen támogatták képviselőink, így Kalocsa összesen mintegy 131 millió forintra pályázott a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál.

Testületi döntés alapján az alábbi 5 pályázat került benyújtásra:

90 millió Ft támogatási összegre pályázott városunk 65%-os támogatási intenzitással – és 35% önerő mellett – a „Helyi építészeti értékek megőrzése” nevet viselő 5. ablak keretében. A TOP forrásból a Petőfi utcai Ifjúsági Ház udvarán épülő új óvoda kapcsán már elhangzott, hogy az óvodai tornatermeknek és egyéb gazdasági célú he­lyiségeknek helyt adó Ifjúsági Ház felújítását a későbbiekben kiírandó JETA forrá­sokból tervezi elvégezni városunk. A támogatás lehetőséget nyújtana védett épületünk rekonstrukciójának I. ütemére, hiszen nyertes pályázat esetén Önkormányzatunk összesen 138,5 millió forintból újíthatja fel az épület.

További mintegy 20 millió forintra pályázott Kalocsa 80%-os támogatási intenzitással a 3. ablak keretében. Évek óta ismert, szóban és írásban is többször jelzett – vállalati (EMIKA Zrt., Anda Present Kft.) és lakossági – igény a Miskei út egy szakaszának és a Róna utcának közvilágítással való ellátása, mely beruházás eddig forráshiány miatt nem valósulhatott meg. Erre a fejlesztésre is megoldást kínált a JETA 2017. évi pályázati kiírása, hiszen a „Biztonságos életvitelt segítő beruházások” című ablak külön nevesíti támogatható tevékenységként a közvilágítás létesítését, korszerűsítését. Sikeres elbírálás esetén kicsivel több, mint 24 és fél millió forintból épülhet ki az érintett városrész közvilágítása.

Harmadik lehetőségként – Önkormányzatunkhoz érkezett kérelem alapján – városunk a Kalocsai Református Parókia fejlesztéséhez igényelt támogatást a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól. A Református Egyház 22 millió Ft önerővel rendelkezik a kalocsai Hunyadi utcai épületegyüttes hátsó, jelenleg nem lakott épületré­szének felújítására, az építőipari vállalási árak elmúlt másfél év alatt bekövetkezett jelentős emelkedése okán a teljes felújítás ebből a forrásból már nem megvalósítható. A JETA ki­írása azonban lehetőséget biztosít „Közösségi célokat szolgáló épületek önkormányzati felújítására” (pl. templom) akkor is, ha azok nem önkormányzati tulajdonban vannak. A 22 millió Ft önerő erejéig az Egyházközség már 2018. év elején, ahogy az időjárási körülmények engedik, megkezdi a Parókia felújítását egy I. ütemben meghatározott műszaki tartalom megvalósításával. E mellett pedig benyújtásra került az épület befejező munkáit tartalmazó, II. ütemű, 15 millió Ft összegű JETA pályázat. A megpályázott támogatás 100%-os intenzitású.

Ez alkalommal is lehetősége volt városunknak támogatást igényelni tervdokumentáció elkészítésére. Kalocsa Város Önkormányzata 5 millió Ft összeg elnyerésére pályázott a „Településfejlesztési tervek és egyes helyi beruházások komplex tervezési folyamatának támogatása” elnevezésű 6. ablakban. Ez a támogatás is 100%-os intenzitású. Tekintve, hogy a kiírás szerint támogatható nagy­léptékű beruházások tanulmányterveinek, megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése, városunk a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. kiköltözése után megüresedő terület és annak környezete tanulmánytervi szintű feldolgozására, egy többfunkciós sport- és rendezvényközpont építésére és terület-rehabilitáció céljából készülő tervdokumentáció megvalósításának támogatására pályázott az Alapítványnál.

Ötödik igényként idén is „Közösségi települési programok támogatására” pályázott városunk. Pozitív elbírálás esetén a 2018. évi Paprikafesztivál megrendezéséhez járulna hozzá a JETA 1 millió forinttal 100 % támogatási intenzitás mellett.