2016-ban is az OTP Bank Nyrt. a város pénzügyi partnere

Kalocsa Város Önkormányzata a Képviselő-testület 276/2014. sz. határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat és intézményei 2016. évi számlavezetése és 200 millió Ft összegű folyószámlahitel-keret biztosítása beszerzési tárgyakban 2015. augusztus 26-ai keltezéssel Ajánlattételi felhívással fordult 5 pénzintézet felé.

Az Ajánlatételi felhívásra benyújtott banki ajánlati dokumentációk feldolgozása, értékelése megkezdődött, melynek során arra a következtetésre jutottak az illetékesek, hogy az ajánlattevők számlavezetéssel kapcsolatos ajánlati adatai összehasonlíthatatlanok, azok összevetésével nem állapítható meg, hogy a számlavezetéssel kapcsolatosan mely ajánlattevő tette a legjobb ajánlatot.

Tekintettel arra, hogy a számlavezetés és a folyószámlahitel nyújtás szervesen összekapcsolódik, minden ajánlattevő kizárólag e két banki szolgáltatás együttes szolgáltatására vállalkozik, az egyes ajánlatok összesített becsült éves értékének megállapításához – a folyószámlahitel ajánlati adatai alapján becsült éves díjak mellett – a számlavezetéssel kapcsolatos becsült éves díjak megállapítása is szükséges volt az ajánlatok kiértékeléséhez. Ezért az Önkormányzat pótlólagos ajánlati adatkéréssel fordult mind az 5 ajánlattevőhöz. A pótlólagos ajánlati adatkérésre minden pénzintézet érvényes dokumentumot nyújtott be, az előírt határidőn belül.

Az ajánlatok kiértékelése után képviselő-testületünk november 12-i ülésén hozott határozati döntése alapján a következő évben is az OTP Bank Nyrt. végzi majd az Önkormányzat és intézményei számlavezetését, biztosítja a város folyószámlahitel-keretét.