A 2018/2019-ES TANÉVBEN IS TÁMOGATJA ÖNKORMÁNYZATUNK AZ AMERIKAI ANGOL ANYANYELVI TANÁR FOGLALKOZTATÁSÁT

A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolájának tagintézmény vezetője írásban kereste meg Kalocsa Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottságát azzal a kéréssel, hogy a bizottság a 2018/2019-es tanévben is támogassa az amerikai angol anyanyelvi tanár foglalkoztatását az intézményben.

Az iskola a 2017/2018-as tanévben bizottsági és képviselő-testületi hozzájárulással tudott pályázni és fogadni anyanyelvi tanárt. Mivel az anyanyelvi nyelvtanártól való tanulás kivételes lehetőség a gyerekek számára, a következő tanévben is szeretné folytatni hagyományát az az intézmény, és pályázni kíván angol anyanyelvi tanár foglalkoztatására a 2018/2019-es tanévet illetően.

Az anyanyelvi tanár fogadásához pályázatot kell benyújtania az iskolának, melyben biztosítja a Kalocsára érkező idegen nyelvű tanár lakhatását valamint életkorának és végzettségének megfelelő fizetését a települési önkormányzat és a KLIK támogatása által.

Az tanár 9 hónapnyi bérének finanszírozását a Bajai Tankerületi Központtól kéri a Belvárosi Iskola, a lakás biztosításához azonban önkormányzatunk hozzájárulására van szüksége az intézménynek.

Városunk Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottsága ez évben is támogatta az anyanyelvi tanár foglalkoztatásához szükséges pályázat benyújtását.

Képviselő-testületünk január 19-i ülésén tárgyalta a Belvárosi Általános Iskola kérelmét, s döntött arról, hogy biztosítja a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan az amerikai angol anyanyelvi tanár lakhatásához szükséges 650.000 Ft/tanév hozzájárulást 2018. évi költségvetésének terhére.