2018-BAN IS FOLYTATÓDIK A START KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KALOCSÁN

Kalocsa Város Önkormányzata idén is részt vehet a Belügyminisztérium által meghirdetett 2018-as START közfoglalkoztatási programban. A program célja, hogy megteremtse az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségét. A programban azon természetes személyek vehetnek részt, akik 25. életévüket betöltötték, a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthetnek, és a Munkaügyi Központnál regisztrált álláskeresőként vannak nyilvántartva.

A közfoglalkoztatási program közvetett céljaként említhető a város sajátosságaihoz igazodó települési értékteremtő tevékenységek ellátása, valamint a korábban elkezdett hasonló mintaprogramok folytatásának biztosítása eredmények elérésével.

A Belügyminisztérium által támogatott önkormányzati tervezet szerint 2018. március 1. – 2019. február 28. között összesen 141 fővel folytatódhat a közfoglalkoztatás városunkban. Az Önkormányzat Helyi sajátosság programjában 106 fő, a Közút programban 10 fő, a Belvíz programban pedig szintén 10 fő vehet részt az elkövetkező egy évben. A Helyi sajátosság programban résztvevő 106 főből 48 fő a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft., 48 fő pedig a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. irányítása alá kerül az önkormányzattal létrejött együttműködési megállapodások által. A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. ezen kívül önállóan is pályázik 2018-ban Illegális hulladéklerakók felszámolása programja keretében 15 fő foglalkoztatására.

A programban vállalt feladatok:

 • betonüzemi termelés, térkövek járda és mederlapok készítése
 • utak, járdák fejlesztése monolit betonból, valamint előre gyártott beton elemekből
 • a városi csapadékvíz elvezetők fejlesztése, árkok, átereszek karbantartása
 • parkgondozási és fejlesztési feladatok, virágágyások gondozása
 • egynyári és évelő virágkertészeti termelés
 • önkormányzati ingatlanok felújítása, fejlesztése
 • önkormányzati épületek helyiségeinek festése, burkolása
 • épületenergetikai szigetelési munkálatok
 • parlagfű mentesítési feladatok az önkormányzati területeken
 • utcabútorok, mobíliák gyártása, „betlehem” installációs épület újjá építése
 • rendezvények helyszíneinek összeállítása, helyreállítási munkák

A minisztérium jóváhagyta Kalocsa Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatási programhoz fűződő támogatási igényét is, így a bérköltségek valamint dologi- és beruházási költségek térítésére majd 207 millió forint hozzájárulást kap városunk, biztosítva ezzel a 2018-es START közfoglalkoztatási programban szükséges szerszámok és munkagépek valamint felhasználásra kerülő anyagok egy részének beszerzését.