2018-BAN IS TÁMOGATJA ÖNKORMÁNYZATUNK A HÁZIORVOSI/HÁZI GYERMEKORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉT

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától határozatlan időre feladatátadási/átvállalási szerződést kötött a Morrow Medical Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a háziorvosi/házi gyermekorvosi alapellátás központi orvosi ügyeletének biztosítására.

A Szolgáltató eddig kormányrendelet által meghatározott finanszírozási összegből működtette az ügyeletet, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEP) által biztosított keret azonban önmagában nem fedezi az ügyelet működési költségeit, így a Morrow Medical Zrt. vezérigazgatója kezdeményezte, hogy az ügyeletben részt vevő önkormányzatok a NEP által fizetett díjon felül támogassák az ügyelet működtetését 20 Ft/hó/lakos összeggel.

A Zrt. a többletköltségek jelentkezését az elmúlt tíz év alatt bekövetkezett gyógyszer és üzem­anyagár drágulásával, valamint elsődlegesen az orvosi óradíjak emelkedésével indokolta, melynek következményeként a háziorvosok nagy része kivonta magát az ügyeleti ellátás­ból az elmúlt években. Azok az orvosok pedig, akik maradtak, csak magasabb óradíj ellenében hajlandó ügyeletet vállalni, hiszen a kórházi orvosok óradíja jelenleg meg­előzi az ügyelet díjait.

A Kalocsai járás érintett önkormányzatai 2017-ben is hozzájárultak a központi háziorvosi ügyelet változatlan feltételekkel történő biztosításához 10 Ft/hó/fő összegben.

Képviselő-testületünk megvizsgálta a Zrt. kérését, s úgy döntött, hogy további intézkedésig az alapellátási feladatát képező háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet biztosítását átvállaló Morrow Medical Zrt. részére 20 Ft/hó/lakos önkormányzati kiegészítő hozzájárulást biztosít 2018. január 1-től kezdődően.

A NEP által meghatározott lakosságszám alapján ez a hozzájárulás Kalocsa esetében 320.520 Ft/hó, 3.846.240 Ft/év önkormányzati támogatást jelent, melyet városunk 2018. évi költségvetésének terhére biztosít.