202 MILLIÓ FORINTOT NYERT ÖNKORMÁNYZATUNK A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE

Dr. Bálint József polgármester ma délelőtt sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 202 millió forint 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán” címmel benyújtott pályázatával, melyet a 2017. februárjában kiírásra került TOP-4.2.1-16 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” nevet viselő felhívás alapján 2017. júliusában igényelt.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázat azzal a céllal került kiírásra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok fejlesztését segítse. Kalocsán az elnyert 202 millió forintból a Malom utca 3. szám alatti ingatlan felújítására kerül sor. Erről Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője számolt be a megjelenteknek.

Önkormányzatunk az elnyert támogatásból a Malom utcai, egykori Értelmi Fogyatékosok Bentlakásos Intézményeként működött, helyi védelem alatt álló épületet fogja felújítani azzal a céllal, hogy a beruházás megvalósulását követően egyetlen épületbe integrálva működhessenek a szociális alapszolgáltatási feladatok Kalocsán. E feladatok jelenleg ideiglenes engedéllyel a Bem apó utcai Szociális Otthon épületében működnek. Végleges engedélyeztetésükhöz műszaki feltételek teljesítése – pl. akadálymentesítés, vizes blokkok kiépítése – szükséges, így a Malom utcai épület felújítását követően a Bem utcai Szociális Otthonból kiköltözve, új helyen, a végleges engedélyekhez szükséges feltételek teljesítése mellett működhetnek majd a szociális alapellátási feladatok a városban.

A beruházás befejeztével az idősek klubja, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a család és gyermekjóléti szolgálat valamint a család és gyermekjóléti központ is a Malom utcai épületbe költözik majd, így nem csupán az alapszolgáltatási rendszerben dolgozók feladat ellátási helye lesz a felújított épület, de az alapellátásokat igénybe vevők is a Malom utcában élhetnek majd ezekkel a szolgáltatásokkal.

A Malom utcai védett épület felújításakor elsőszámú feladatként belső átalakításokra fog sor kerülni. Mosdók, vizes blokkok, ügyfélközpontok, foglalkoztató terek, a működéshez szükséges funkcionális helyiségek valamint a háttérinfrastruktúra keretében irodák kerülnek kiépítésre. Ezen kívül megvalósul az épületrész teljes villamos hálózatának cseréje, épületgépészeti felújítása, illetve – a védett épület karakterének megőrzésére törekedve – homlokzati nyílászáróinak cseréje, tetőszerkezetének helyenkénti javítása, homlokzatának szigetelése és felújítása is

Jelen pillanatban a jóváhagyott támogatási döntés birtokában a támogatói szerződés megkötése előtt áll városunk. Az előkészületi tevékenységek lezárulása vélhetően 2019 februárjára várható, azt követően pedig megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok 2019. november 30-i befejezési határidővel.