800 MILLIÓ FORINTOT NYERT KALOCSA IPARTERÜLET FEJLESZTÉSRE

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. szeptember 20-i sajtóközleményét követően ma megérkezett önkormányzatunkhoz a pályázatkezelő rendszeren keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságától, mint a TOP Irányító Hatóságától az a hivatalos döntést tartalmazó dokumentum, mely szerint Kalocsa Városa 800 millió forint támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott ”Iparterületek fejlesztése Kalocsán” című pályázatával.

A TOP-1.1.1-15-BK-2016-00005 azonosító számú, ”Iparterületek fejlesztése Kalocsán” című nyertes pályázattal infrastrukturális fejlesztés valósulhat meg városunkban olyan iparterület létesülésével, amely alkalmas lesz arra, hogy azt a vállalkozások termelés vagy szolgáltatás végzése céljából igénybe vegyék. A kiépülő üzleti környezetet elfoglaló cégek tevékenységük megkezdésével új munkahelyeket fognak létrehozni, javítva ezzel a térség foglalkoztatottságát, növelve a járás jövedelmezőségét, a település adóerő képességét. A munkahelyteremtés hozzájárul a lakosság anyagi biztonságához is, csökkentve az elvándorlási hajlandóságot. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javulni fog városunk gazdasági aktivitása, illetve növekszik majd versenyképessége a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.

Az iparfejlesztés keretében – egyik lehetséges bérlőként – új telephelyet kaphat a kifejezetten leromlott infrastrukturális adottságokkal rendelkező Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. is. A Kft. jelenleg a történelmi belváros műemléki környezetében, lakóövezetbe ékelődve, a kiemelt turisztikai projektként megvalósult Kalocsa Szíve Program fő attrakciójának és az érsekségnek a tőszomszédságában környezetidegen módon működik.

A 800 millió forintos támogatásból az ipari park területén lévő nagy épületekből, hangárokból 4 darabot újíthat fel iparfejlesztési céllal a város, melyek némelyikét a Parkgondozó Kft. is használhatja majd bérleményként. Emellett egy irodaépület is létesül a területen, melyet valamennyi beköltöző cég, vállalkozás igénybe vehet a későbbiekben. A terület körül található kerítés és úthálózat nagyjából kielégítő, viszont parkolók létesítésére szükség lesz a jövőben.

A beruházást a Magyar Állam tulajdonában, jelenleg még a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő 3506/54 helyrajzi számú – Kalocsa Város Önkormányzatának költségére megosztott – 3,4588 hektáros területen kívánja megvalósítani a város. A projekt e részen való kivitelezéséhez azonban többségi önkormányzati tulajdon szükséges, mivel a Magyar Állam birtokában lévő területen nem végezhető el a fejlesztés. Az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás lehetősége sajnálatos módon kezdetektől kizárt, azonban vétel vagy csereügylet eredményeként Kalocsa város tulajdonába kerülhet a nevezett ingatlan. Immár másfél éve folynak a tárgyalások ennek érdekében, melynek eredményeként először a Honvédelmi Minisztérium engedélyével Kalocsa megosztotta a területet, azóta pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal zajlanak egyeztetések a lehetséges ingatlancserét illetően. Az érintett felek jelenleg is azon dolgoznak, hogy a támogatást nyert iparfejlesztési projekt mielőbb megvalósulhasson a tervezett területen.

A támogatási összeg a mai értesítés alapján tehát Kalocsa város rendelkezésére áll. A tulajdonjog rendezését követően megkezdődhet a tervezési munka, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása után maga a kivitelezés is, melyre előre láthatólag a 2019-es évben kerülhet sor.