Lakossági tájékoztató a Kalocsa, Arany János utcai ivóvízhálózat fejlesztési munkálatairól

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ a Kalocsa, Arany János utcai ivóvízhálózat fejlesztéséről Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kalocsa Város Önkormányzata támogatást nyert az „Ivóvízhálózat fejlesztés a kalocsai Kubinszky és Arany J. utcákban” projekt megvalósítására. A projekt megvalósítása 100 % intenzítású, önkormányzati önerőt nem igényel. A Kalocsa, Arany János utcában az útburkolat alá eső ivóvíz gerincvezeték cseréjére, valamint a […]

Tovább

Tájékoztatás barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok számára

Tisztelt Kalocsai lakosok! Ezúton tájékoztatom a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a Kormány lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül! Az igénybejelentést az info@kalocsa.hu e-mail címen vagy a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálatán lehet megtenni, 2022.09.29. napjáig! Az igényfelmérés során az […]

Tovább

Tájékoztatás áramszünetről, 2022. 09. 14.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog. Időszakok: 2022.09.14. 08:00 – 14:00 Területek: Kalocsa Diófa utca 1-15,2-16 Nagy Sándor utca 1-21,2-22 Nagymező utca 1,6-40 Nefelejcs utca 1-23,2-22 Tulipán utca 1-35,2-38 Virág utca 1-35,2-34 […]

Tovább

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT BÉRLAKÁSRA KALOCSÁN A CSALOGÁNY UTCÁBAN

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 3506/25/A/49 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Csalogány u. 12. 3. em. 13. szám alatt található 51 m2 alapterületű lakóingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, […]

Tovább

Tájékoztatás a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes adójának létrejöttével összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről

TÁJÉKOZTATÓ kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes adójának létrejöttével összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.).  A változások lényege, […]

Tovább

Dr. Filvig Géza polgármester Szent István Napi ünnepi beszéde, 2022. augusztus 20.

„ISTEN ÉLTESSEN MAGYARORSZÁG” Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Főtisztelendő Kanonok Apát Úr, Prépost Úr! Tisztelt Lelkészasszony! Tisztelt Járási Hivatal Vezetőasszony! Tisztelt Kapitány és Parancsnok urak! Kedves ünneplő kalocsaiak! Szülőhazánk, Magyarország születésnapját ünnepeljük a mai napon. Augusztus 20. napján emlékezünk Szent István királyunkra, Magyarország fővédőszentjére, aki felszámolta a törzsi lázadásokat, egyházi és világi intézményrendszert épített ki és […]

Tovább

Megválasztott képviselők

Dr. Filvig Géza
Polgármester
FIDESZ-KDNP-KJE
Dr. Körmendy Szabolcs
1. Egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP-KJE
Simon Zoltán Emil
2. Egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP-KJE
Kákonyi István
3. Egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP-KJE
Tihanyi Tiborné
4. Egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP-KJE
Schmidt Rajmund
5. Egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP-KJE
Pécsi Vivien
6. Egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP-KJE
Dr. Vincze András
7. Egyéni választókerület
Független
Király Róbert
8. Egyéni választókerület
Békés Kalocsáért Egyesület
Balogi József
Települési kompenzációs lista
Békés Kalocsáért Egyesület
Szabó Balázs
Települési kompenzációs lista
Békés Kalocsáért Egyesület
Dr. Bagó Zoltán
Települési kompenzációs lista
Szívből Kalocsa