A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK NEMZETKÖZI NAPJA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2020.

a Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Bajai Tankerületi Központ és az ÉFOÉSZ támogatásával

pályázatot ír ki

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK NEMZETKÖZI NAPJA

alkalmából

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

Társadalmi érzékenyítés a fogyatékkal élő emberek iránt. Cél, hogy a társadalom tagjai minél több információval, pozitív személyes élménnyel, tapasztalattal rendelkezzenek a fogyatékkal élő embereket illetően. A projekt kiemelt feladata a tanulók inkluzív szemléletének kialakulása, a másság elfogadása.

A jelen szépirodalmi pályázat célja a szemlélet hangsúlyozása, mely szerint a fogyatékos emberek elsősorban emberek és csak másodsorban fogyatékosok.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Baja, Bácsalmás, Kalocsa járás, valamint a járások partnertelepüléseinek általános iskoláinak felső tagozatos-, és középiskoláinak tanulói, fenntartótól függetlenül.

RÉSZLETEK

A pályázaton való részvétel díjmentes. Minden beérkező pályaművet – anonim módon – zsűri bírál el. A legjobb, legérdekesebb írások felolvasásra kerülnek 2020. november 25-én 17 órakor a Kalocsai Színházban vagy szükség esetén  online formában megrendezésre kerülő Fogyatékkal Élő Emberek Nemzetközi Napja műsoron.

Pályázni a következő kategóriákban lehet:

  • vers, esetleges kalligram miatt nincs betűtípus megkötés
  • novella Terjedelem: max. 4 oldal Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5 sorközzel
  • mese: Terjedelem: max. 3 oldal Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5 sorközzel

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

Korcsoportonként (felső tagozat, középiskola) a legjobb pályázatok jutalomban részesülnek.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy további különdíjakat is adományozzon.

Az Alapítvány a Kalocsai Gyógypedagógiáért külön díjazásban részesíti az értelmi fogyatékosság témakörben alkotott legjobb pályaművet.

 

JELENTKEZÉS

A pályaműveket WORD dokumentumban csatolva, e-mailben a nebulokalocsa@gmail.com címre küldve várjuk. A pályázatokat a pályázó nevének és elérhetőségének (telefonszám és e-mail cím), valamint oktatási intézményének, osztályfokának és felkészítő pedagógusának feltüntetésével kérjük küldeni.

Beérkezési határidő: 2020. november 6. (péntek) 12 óra

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Az intézmény elérhetőségein kérhető: 06 78 461-667 telefonszámon, vagy nebulokalocsa@gmail.com  e-mail címen.