A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának hirdetménye

HIRDETMÉNY

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Elnökeként a soron következő kuratóriumi ülést

2021. december 14-én (kedd) 14:00 órai

kezdettel hívom össze.

Napirendi pontok

 1. A 2021. április 15-én megtartott kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 2. Beszámoló az Alapítvány lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 3. Tájékoztató a két ülés közti (2021.04.01. – 2021.11.30.) munkáról
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 4. Döntés a Monitoring jelentés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2015. január 1. – 2021. június 30. közötti tevékenységéről c. szakértői anyag elfogadásáról
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 5. Döntés a 2021. évi féléves pénzügyi beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 6. Döntés a Miniszterelnökséghez benyújtott térségfejlesztési pályázatról, a Támogatási szerződés jóváhagyása
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 7. Döntés a 2021. évi Pályázati felhívás elfogadásáról
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 8. Döntés a Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata JETA-140-2018 azonosítószámú pályázata elszámolásának elfogadására vonatkozó kérelméről
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 9. Döntés a Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata JETA-59-2019 azonosítószámú pályázata elszámolásának elfogadására vonatkozó kérelméről
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 10. Döntés a Györköny Község Önkormányzata JETA-152-2018 azonosítószámú pályázatának záró elszámolás hiánypótlási határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelméről
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 11. Döntés a Györköny Község Önkormányzata JETA-31-2019 azonosítószámú pályázatának Támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelméről
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 12. Döntés a Kölesd Község Önkormányzata JETA-29-2020 azonosítószámú pályázatának Támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelméről
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 13. Döntés a szolgáltatói szerződések megkötésének jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal elnök
 14. Döntés szakértői megbízási szerződés módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Kovács Antal

Határozatképtelenség esetén a szavazás 2021. december 28-án azonos napirenddel tartandó meg, amelytől eltérni nem lehet.

Paks, 2021. november 30.

Dr Kovács Antal sk.
elnök