A legutóbbi testületi ülésen történt – beszámolt a tűzoltóság, elfogadták a Parkgondozó Kft. beszámolóját, döntöttek a kitüntető díjakról

A legutóbbi (június 28-i) képviselő-testületi ülésen napirendre került a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi beszámolója, melyet már a közelmúltban kinevezett új parancsnok, Betlen Zsolt készített és az ülésen szóban is kiegészített.Huszonhat teleülés tartozik a működési területükhöz, melyet a Solti Katasztrófavédelmi Őrssel, a Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltó parancsnoksággal és hét Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen látnak el. A kalocsai állomány jelenlegi létszáma 60 fő váltásos és 6 fő hivatali munkarendben dolgozóból áll.
Kalocsa területén 147 esemény volt 2017-ben, ez 26 %-os emelkedés volt az előző évhez képest. 79 volt a műszaki mentés és 68 a tűzeset (ebben gyakorlatilag nem történt változás), a műszaki mentések száma viszont 84%-os emelkedést mutat, de ezek legnagyobbrészt a viharkároknak köszönhető.
Kalocsa tűzbiztonsága jónak mondható, mert hiába a növekedés, de alapvetően nagy kárral járó, vagy halálos tűzesetek nem voltak Kalocsán. A beszámoló részletesen kitért a tűzoltóság terv szerinti továbbképzési, kiképzési, valamint szakmai felügyeleti tevékenységére, együttműködési megállapodásaira az önkéntes tűzoltó szervezetekkel.
A testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
Kalocsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése jogszabályban meghatározott kötelezettség, a pályázatokon való induláshoz szükséges ennek megléte, melyet ötévenként kell megújítani, ez a határidő érkezett el most. Kijelölt esélyegyenlőségi mentorral történt egyeztetés után – aki kifogást nem emelt a terv ellen –, került a terv a testület elé, akik egyhangúlag ezt elfogadták. A terv teljes terjedelmében olvasható a város honlapján.
A testület elé került ezen az ülésen a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás éves beszámolója is. A fényképekkel illusztrált beszámolóval kapcsolatban Szabó Balázs képviselő kérte, hogy pénzügyi beszámolóval is egészítsék ki azt. Dr. Bálint József ígéretet tett arra, hogy ezt pótolni fogják, azonban megjegyezte, hogy a szervezet mindent a tervezettek szerint teljesített mind a fejlesztések, mind a működés során.
Tudomásul vette a testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót. Dr. Bálint József megjegyezte a napirenddel kapcsolatban, hogy tárgyalásokat folytatnak a díjak rendezéséről, valamint a veszélyes hulladék fogadásáról.
Napirendre került a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt) beszámolója és a könyvvizsgálói jelentés. Képviselői kérdés vonatkozott a beszámolóban feltüntetett kötelezettségek: 5,4 millió szállítói tartozás és 16,8 millió Ft közteher tartozása milyen keretből történik. A végelszámoló válaszából megtudhatták, hogy a beszámoló készítése óta ezeknek a tartozásoknak a kiegyenlítése megtörtént az éves keret lehívásából. Ehhez kapcsolódott a következő téma is, a Parkgondozó Kft. alapító okiratának módosítása, melyet a végelszámolási eljárás, a telephelyek változása és a könyvvizsgáló személyében bekövetkező változás indokolt.
Célprémiumot tűzött ki a testület Pécsi Tiborné végelszámoló részére, aki mivel a végelszámolást külön juttatás nélkül végzi, 1 havi bérének megfelelő célprémiumot állapít meg, amennyiben a Kalocsa Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. összevonása létrejön 2018. december 31. napjáig.
Döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lévő kalocsai külterület 0301/1 hrsz.-ú 6 ha 3476 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan értékesítésére pályázat kiírásáról.
A Varga Mérnöki Kreatív Iroda Kft a képviselő-testület hozzájárulását kérte, hogy a kalocsai 5240/5 hrsz alatti ingatlanról, melyet megvásárolt az önkormányzattól, a Kalocsa Város Önkormányzata javára 2018. július 31-ig bejegyzett visszavásárlási jog törlésre kerüljön, mivel a pályázatához tehermentes ingatlanra van szüksége. A törléshez a testület hozzájárult.
Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők az idei kitüntető díjakról, melyeket augusztus 20-án, ünnepélyes testületi ülés keretében adnak át.
Ezek a következők:
A díjakat a városi önkormányzat 2013-ban alapította. A legmagasabb kitüntetés a Kalocsa városért – Csáky Imre Díj. Erre idén nem érkezett javaslat.
„Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díját” idén Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter kapja a város fejlesztésében végzett együttműködő munkájáért.
A szakmai díjakat az idén a következők kapják:
„Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért – Dreisziger Ferenc Díj” a városi oktató-nevelő munkában elért példamutató teljesítményért dr. Bóta Zoltánné óvónő.
„Kalocsa Város Népművészetéért – Király Ilus Díj” népművészeti munkáért, a város népművészeti hagyományainak ápolásáért dr. Kálóczi Norbert.
„Kalocsa Város Művészetéért – Haynald Lajos Díj” a művészeti és pedagógiai munkájáért Haskóné Apagyi Judit zenetanár.
„Kalocsa Város Közművelődéséért – Cziráki Imre Díj” sok évtizedes kultúrát ápoló tevékenységéért Kalocsa Kamarakórus.
„Kalocsa Város Közszolgálatáért – Bozsó Ferenc Díj” a városi beruházásokban végzett kiemelkedő munkájáért Kiss Erzsébet fejlesztési csoportvezető.
„Kalocsa Város Egészségügyéért – Ilk Viktor Díj” több évtizedes lelkiismeretes gyógyító tevékenységéért dr. Palásthy József ny. főorvos.
„Kalocsa Város Gazdaságáért – Vidats István Díj” a kalocsai paprika hírnevének megőrzéséért Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója.
„Kalocsa Város Sportjáért – Vatai László Díj” a kalocsai sportélet több évtizedes szervezéséért Szűcs László tanár.
„Kalocsa Város Szociális Munkáért Díj” a szociális munkában végzett eredményes tevékenységéért Rumi László intézményvezető.
„Kalocsa Város Ifjúsági Díja” a város ifjúságáért végzett kiemelkedő munkájáért Mezey Gabriella köztisztviselő.
Végezetül döntött a testület arról, hogy nem ír ki pályázatot Kalocsa Város Óvodája, Bölcsődéje intézményvezetői állására. Felkérték a polgármestert, hogy az eddigi vezető ismételt megbízásával kapcsolatban keresse meg a nevelőtestületet a véleményezéssel kapcsolatban.