A város időskorú polgárait köszöntötték az Idősek Világnapján

Október az idősek hónapja, október 1-je az Idősek Világnapja. Ekkor köszönti Kalocsa Város Önkormányzata is hagyományosan a városban élő idősebb polgárokat ünnepséggel, műsorral, kis vendéglátással.

Idén is a gimnázium dísztermét zsúfolásig megtöltötték az alkalomra érkezők. Először a Csokonai tagóvoda Maci csoportja kedveskedett kis műsorral a megjelenteknek, majd az önkormányzat nevében dr. Bálint József köszöntötte őket. „… Hasonlíthatjuk az emberi életet a négy évszakhoz, de talán a legszebben egy fa szimbolizálja sorsunkat. Először még kis magonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a termete, tele lesz zöld levelekkel, rügyekkel, virágba borul, termést hoz, aztán lehullajtja a sárguló leveleit, majd téli álmot alszik. …Megvívták már az élet nagy, merész csatáit. A lelkükben dúló viharok lassan lecsendesültek. Lehet, hogy fiatalon az élet becsét nem érezvén sokszor pazarlóan bántak lehetőségeikkel. De az élet adta tapasztalatok idővel bölcsességgé nemesedtek. Ma már tudják: ’Mindennek rendelt ideje van, s helye van az ég alatt minden akaratnak.’ Kívánom az idős és szép-korúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak Önök tudnak. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, boldogságot családjuk körében!”

Az ünnepi gondolatok után virágcsokorral köszöntötte a polgármester a város legidősebb lakóit: Viszmeg Antalnét (1925), Boda Józsefnét (1927), Keresztszegi Sándornét (1929), Tamás Jánosnét (1929), Nyárasdi Gábornét (1929), Kovásznai Istvánnét (1924), Kákonyi Andrásnét (1925), Pécsi Sándornét (1926) – néhányan sajnos egészségi állapotuk miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen.

A köszöntések után slágerválogatást hallhattak Komáromi Pisti előadásban, utána pedig a szervező Kalocsa Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói rétessel, üdítővel vendégelték meg a résztvevőket.