ADÓEMELÉSRŐL DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A Képviselő-testület július 5-én döntött az építményadó mértékének emeléséről. A döntést több hónapos előkészítő munka előzte meg. Több soron tárgyalt Polgármester Úr a vállalkozókkal, egyeztetett a testületi tagokkal, így született meg az a döntés, hogy 2018. január 1-től az építményadó mértéke adótárgyanként 5000m2-ig 700Ft/m2, az e feletti területre 550Ft/m2 lesz. Az egyeztetések következtében egy mérsékeltebb adóemelésről született döntés, mint ahogy először bekerült a Képviselő-testület elé 2016. novemberében. Az előterjesztés 7 igen és 5 nem mellett elfogadásra került.

Az 5 nemmel szavazó képviselő közül 4-en a korábbi Képviselő-testület tagjai jól tudták, hogy a város költségvetésének stabilitásához szükség van az adó mértékének emeléséhez, hiszen az előző testület is hasonló „cipőben járt”. Bizonyítja ezt az a levél, amit Török Ferenc akkori polgármester Írt 2014. október 10-én, 2 nappal a választások előtt a Magyar Államkincstárnak. A vonatkozó levelet dr. Bálint József polgármester úr a testületi ülésen felolvasta, melyből az akkori önkormányzat adóemelési tervét idézzük:

„Az Önkormányzat 2015. évtől tervezi a magánszemélyek kommunális adójának bevezetését, melytől – 10 000 Ft/év/adóalany kivetésével és a háztartások számának figyelembe vételével – évente 60 000 e Ft bevételt várunk, továbbá az építményadó esetében a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 16. § a) és 6. § c) pontjának felhatalmazása alapján az adómértéket a jelenlegi 520 Ft/m2 helyett 800Ft/m2-ben kívánja megállapítani, mely várhatóan 53 546 ezer Ft többletbevételt garantálna.”

Sajnálatos, hogy a város alulfinanszírozása miatt emelni kell az építményadó mértékét, de ezek szerint az előző városvezetés is tudta, hogy ha az állam nem biztosít elegendő költségvetési összeget a kötelező feladatok ellátására, akkor a város pénzügyi stabilizálásának megteremtéséhez nem elég a kiadási oldalt csökkenteni, hanem bevétel többletre is szükség van.