Alapítványok támogatása

A Kertvárosi Általános Iskoláért – Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány, a Belvárosi Nebulók Alapítvány és az Eperföldi Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Az alapítványok a kalocsai általános iskolák működéséhez kérnek támogatásokat, amelyek elsősorban olyan többletköltségek finanszírozásához kívánnak felhasználni, amelyhez a központi támogatásként csak hosszabb idő után, és korlátozott mértékben jutnak hozzá.

A Kertvárosi Általános Iskola a támogatást az egészséges életmódra nevelésre, sportolás támogatására, iskolán kívüli képzésekre, programokra és tanulmányi versenyekhez kapcsolódó költségek biztosítására, valamint tanulmányi versenyekhez tárgyjutalmak vásárlására kívánja fordítani.

Alapítványok

A Belvárosi Nebulók Alapítvány a támogatást az iskola munkatervében szereplő műsorok támogatásához és a szociálisan rászoruló gyermekek kulturális eseményeken való részvételének támogatásához kívánja felhasználni.

Eperföldi Általános Iskoláért Alapítvány a támogatást a tehetséges tanulók tanulmányi versenyekre való utaztatására és iskolai rendezvények szervezésére fordítaná.

A Kalocsai Nebuló EGYMI intézmény nem rendelkezik alapítvánnyal, ezért az iskola támogatását a Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság keretéből oldotta meg önkormányzatunk.

Valamennyi alapítvány 100.000- 100.000,-Ft támogatást kért, és kapott Kalocsa Város Önkormányzatától.