ÁLLÁSAJÁNLAT ANYAKÖNYVVEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Osztály

anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 25. Anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok:

anyakönyvek vezetése, anyakönyvi megkeresések teljesítése, állampolgársági ügyintézés, családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyintézés, névváltoztatással kapcsolatos ügyintézés, hatósági bizonyítványok kiállítása, anyakönyvi események lebonyolítása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos eljárások lefolytatása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 45/2012 (III.5.) Korm. rendelet alapján
 • végzettséget igazoló okmányok másolati példánya
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Csaba nyújt, a 78/601-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017/H , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.       Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017/H, valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.
 • Személyesen: Dr. Kiss Csaba, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.