ÁLLÁSAJÁNLAT – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal
építéshatóság

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet I/4.pontja alapján építéshatósági igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

jegyzői hatáskörbe tartozó építéshatósági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

városi és térségi építéshatósági ügyek intézése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, ,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 45/2012 ( III.5) Korm. rendelet alapján
 • végzettséget igazoló okmányok másolati példánya
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boromisza Viktor nyújt, a 78-601-301/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
 • Személyesen: Boromisza Viktor, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35 . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az osztályvezető javaslata alapján a jegyző dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki