ÁLLÁSAJÁNLAT – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet 15. építésügyi igazgatási terület

Ellátandó feladatok:

Az illetékességi területen az I. fokú építéshatósági feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó építéshatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • önéletrajz a 45/2012 ( III.5) Korm. rendelet alapján
  • végzettséget igazoló okmányok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boromisza Viktor nyújt, a 78-601-301/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2791/2017 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

Elektronikus úton dr. Kiss Csaba részére a jegyzo@kalocsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Osztályvezető javaslata alapján a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény alap 2017-ben 46.380,-Ft.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.