Állásajánlat!
Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására

Kalocsa Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. április 1-től 2025. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kulturális intézmény vezetői feladatok ellátása, ennek keretében közművelődési intézmény, városi könyvtár és városi televízió működtetése, városi közművelődési feladatok ellátása, takarékos gazdálkodás alapján, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a 150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet 6/A.§, vagy 6/B § szerinti képesítési követelmények,
 • könyvtári vagy közművelődési területen szerzett- – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet
 • magyar nyelvtudás
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata
 • szakmai program, vezetési koncepció
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájáruláshoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék , abba betekintsenek
 • büntetlen előélet és foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
 • pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • eddigi szakmai,- tudományos tevékenység bemutatása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Csaba jegyző nyújt, a 78/601-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/509/2020, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Dr. Kiss Csaba jegyző, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Kulturális és Szociális Bizottsága a jogszabályban meghatározott személyekkel kiegészülve a pályázókat meghallgatja és a beérkezett pályázatokat véleményezi, majd a képviselő- testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kalocsa.hu – 2020. január 30.
 • Kalocsa Város Önkormányzata hirdetőtáblája – 2020. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 500 %-a.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 31.