ÁLLÁSAJÁNLAT – Kalocsai Közétkeztetési Intézmény igazgató munkakör betöltésére

Kalocsa Város Önkományzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Közétkeztetési Intézmény
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az közétkeztetési önkormányzati feladatok ellátására létrehozott intézmény vezetése, a dolgozók munkájának szervezése, felügyelete, ellenőrzése. A mindenkor hatályos élelmiszer biztonsági szabályozások nyomon követése, intézményben történő alkalmazása. HACCP rendszer működtetése. Árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Étlaptervezés-az egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek

  • főiskolai végzettség
  • a közétkeztetés szolgáltatás nyújtásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  • gyakorlati idő igazolása
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • alkalmazás esetén orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja
  •  alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Kiss Csaba nyújt, a 78-601-300/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkományzata címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5253/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 500%-a , a munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.