ÁLLÁSAJÁNLAT – SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

Szociális és egészségügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet 23. pont

Ellátandó feladatok:

önkormányzati és jegyzői szociális és egészségügyi feladatok ellátásának koordinálása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a városban működő szociális és gyermekvédelmi intézmények tevékenységének figyelemmel kísérése és koordinálása, az intézményekkel és szolgáltatókkal kapcsolatos bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése és végrehajtása, részvétel az intézmények működését szabályozó rendeletek megalkotásában, módosításában,a esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata, közreműködés az intézmények éves költségvetése elkészítésében és végrehajtásában, működési engedélyezési ügyek intézése, szolgáltatásokra kötött szerződések kezelése, alapfokú egészségügyi ellátás szervezése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés.,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

önkormányzati szociális vagy egészségügyi igazgatási területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz a 45/2012 ( III.5) Korm. rendelet alapján
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget igazoló okmányok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Csaba nyújt, a 78-601-301/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális és egészségügyi referens.
  • Személyesen: dr.Kiss Csaba, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

jegyző bírálja el

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.