ÁLLÁSAJÁNLAT – ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pályázatot hirdet

ügyvezetői munkakör betöltésére

 

Munkaköri feladatok:

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft ( 100%-ban Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonát képezi, székhelye: 6300-Kalocsa, Szent István király út 35, Cg.: 03-09-124451) teljes felelősségi jogkörrel való irányítása, vállalkozói tevékenység teljes körű szervezése, a Kalocsa Város Önkormányzat által átadott vagyonelemek vagyonhasznosítási szerződés szerinti hasznosításának irányítása és fejlesztése.

Megbízás időtartama:

határozatlan időtartamra a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

Illetmény és juttatás:

megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • vezetői tapasztalat gazdasági társaságban vagy önkormányzati intézményben
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • B kategóriás jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • feladatellátásra vonatkozó szakmai elképzelések
 • szakmai végzettséget igazoló okmányok másolati példánya
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll az ügyvezetőkre vonatkozó kizáró okok hatálya alatt
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • bérezésre vonatkozó igény

A pályázat beadásának határideje 2017. március 16. 16 óra.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

A pályázat elbírálásának határideje 2017. április 15.

A pályázati kiírásnak megfelelő személyek személyes meghallgatásra is sor kerül. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 15 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. Az elbírálási határidő szükség esetén egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, melyről a pályázókat értesíteni kell.

Az ügyvezető személyéről a Képviselő-testület dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.

A pályázatot két példányban, zárt borítékban kell benyújtani, illetve ajánlott levélben eljuttatni „ügyvezetői pályázat” megjelöléssel Kalocsa Város Polgármestere részére ( 6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)