ÁLLÁSAJÁNLAT – ügyvezetői munkakör betöltésére

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pályázatot hirdet

ügyvezetői munkakör betöltésére

Munkaköri feladatok:

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft ( 100%-ban Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonát képezi, székhelye: 6300-Kalocsa, Szent István király út 35, Cg.: 03-09-124451) teljes felelősségi jogkörrel való irányítása, vállalkozói tevékenység teljes körű szervezése, a Kalocsa Város Önkormányzat által átadott vagyonelemek vagyonhasznosítási szerződés szerinti hasznosításának irányítása és fejlesztése.

Megbízás időtartama:

2017. február 1. napjától határozatlan időtartamra

Illetmény és juttatás:

megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség ( jogi, közgazdasági, pénzügyi, műszaki)
 • vezetői tapasztalat gazdasági társaságban vagy önkormányzati intézményben,
 • büntetlen előélet,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • B kategóriás jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • feladatellátásra vonatkozó szakmai elképzelések,
 • szakmai végzettséget igazoló okmányok másolati példánya,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll az ügyvezetőkre vonatkozó kizáró okok hatálya alatt,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • bérezésre vonatkozó igényét.

A pályázat során előnyt jelent

 • önkormányzat tulajdonban lévő gazdasági társaság vezetésében szerzett tapasztalat,

A pályázat beadásának határideje 2017. január 15. 

A pályázat elbírálásának határideje 2017. január 31.

Az állás betölthető az elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírásnak megfelelő személyek személyes meghallgatásra is sor kerül. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 15 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. Az elbírálási határidő szükség esetén egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, melyről a pályázókat értesíteni kell.

Az ügyvezető személyéről a Képviselő-testület dönt, a pályázókat meghallgatja a képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottsága, valamint a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottsága.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.

A pályázatot két példányban, zárt borítékban kell benyújtani, illetve ajánlott levélben eljuttatni „ügyvezetői pályázat” megjelöléssel Kalocsa Város Polgármestere részére ( 6300-Kalocsa, Szent István király út 35.).