ÁLLÁSAJÁNLAT – VÁROSFEJLESZTÉSI ÜGYINTÉZŐ

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

városfejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 32. pontja alapján település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Európai Uniós és hazai pályázatok teljes körű ügyintézése: előkészítés, megvalósítás koordinálása (beszerzések, közbeszerzések, kifizetési kérelmek összeállítása, hatósági engedélyek beszerzése, hatósági ügyek intézése (földhivatali, építésügyi, vízügyi, közlekedési, örökségvédelmi, stb.), tervezők koordinációja, műszaki tervek véleményezése, építési beruházások nyomon követése, képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, változás-bejelentések, szerződésmódosítások adminisztrálása, stb.), fenntartási időszaki adatszolgáltatások, ellenőrzések kiszolgálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatok készítése, közreműködés a pályázatok lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatok lebonyolításában szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló okmányok másolati példánya
 • önéletrajz a 45/2012 ( III.5) Korm. rendelet alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Erzsébet nyújt, a 78 601-301/119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési ügyintéző.
 • Személyesen: Kiss Erzsébet, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csoportvezető és osztályvezető véleménye alapján a jegyző dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 23.