ÁLLÁSAJÁNLAT!
Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári intézményegység könyvtárvezető beosztás ellátására.

Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár
könyvtári intézményegység

könyvtárvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-re szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár önkormányzati fenntartású intézményben a könyvtári intézményegység vezetése, programok szervezése, pályázatok előkészítése és végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros,
 • könyvtárosi tevékenységben szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • vezetői elképzelések
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Emese nyújt, a 78-600-777 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: könyvtári intézményegység vezető.
 • Személyesen: mb. igazgató, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Igazgató bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kalokultura.hu – 2020. február 27.
 • www.kalocsa.hu – 2020. február 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 27.