Álláshirdetés Kalocsai Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Kalocsai Polgármesteri Hivatal                      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű szülési szabadság ideje,várhatóan 2023.dec.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Birtokvédelmi ügyek intézése, lakossági panaszok kezelése, engedélyezési eljárásások, hatósági ügyintézés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyek intézése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kalocsa Város Polgármestere 17/2020 (XI.17.) önkormányzati rendelete (a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évre vonatkozó illetményalapjáról szóló rendelkezései ( illetményalap 2021-ben 55.900,-Ft) az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatás szervező vagy jogász képesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

•         hatósági eljárások intézésében szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         önéletrajz a 87/2019 ( IV.23) Korm. rendelet alapján

•         végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Kiss Csaba nyújt, a 0678-601-300/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1189/2021 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kalocsa.hu – 2021. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki