ÁLLÁSHIRDETÉS-TITKÁRSÁGI ÜGYKEZELŐ MUNKAKÖRRE, TELJES MUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS

Kalocsai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kalocsai Polgármesteri Hivatal
Titkárság
titkársági ügykezelő (titkárnő)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Szülési szabadság ideje, várhatóan 2025.09.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármester, Jegyző, Aljegyző munkájának közvetlen segítése, programok szervezése, rendezvények előkészítése, reprezentációs feladatok, kapcsolattartás az ügyfelekkel, Kapcsolattartás a képviselő-testület tagjaival, postázási feladatok, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztálya munkájának segítése,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció, megbízhatóság, precízség, terhelhetőség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1 mellékletében meghatározott tartalommal, iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Látó Anita nyújt, a 06-78/601-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/3049-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügykezelő (titkárnő).
 • Elektronikus úton Dr. Látó Anita részére a titkarsag@kalocsa.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Látó Anita, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kalocsa.hu – 2022. július 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.