Állásajánlat – JOGÁSZ munkakör betöltésére

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű szülési szabadság időtartama, várhatóan 2018.02.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet 22. pontja szerinti jogi és perképviseleti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Szerződések előkészítése, előterjesztések készítése, testületi és bizottsági munkában részvétel, pályázatok lebonyolításában közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szerződések készítése, pályázatokban közreműködés, jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  1. Magyar állampolgárság,
  2. Cselekvőképesség,
  3. Büntetlen előélet,
  4. Egyetem, jogász,
  5. B kategóriás jogosítvány,
  6. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  2. képzettséget igazoló okmányok másolata
  3. önéletrajz a 45/2012 (III.5) korm .rendelet alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Csaba nyújt, a 78-601-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2887/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki