Átdolgozták a Szent István király út újrafásítási programját

A képviselő-testület 2018. december 6-i ülésén tárgyalta a Kalocsa Szent István király út újrafásítási programját, amikor is úgy döntöttek, leveszik napirendről, mert az ügy fontosságára és városképi jelentőségére tekintettel a lakosság részéről elhangzó észrevételeket és javaslatokat szükséges a végső döntés során figyelembe venni.

A témában január 9-én volt lakossági fórum, melyről a városi elektronikus és írott médiumok is beszámoltak, valamint a város honlapja is közölt írást erről.

A lakossági fórumot követően a tervező, a városi parkfenntartásért felelős ágazatvezető, a városi főépítész, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály illetékes munkatársai a felvetésre került szempontok mentén együttesen felülvizsgálták a teljes kertépítészeti tervdokumentációt.

A szakértői vélemények egyértelműen kimondják, hogy a jelenlegivel megegyező típusú fa telepítése során az új facsemeték fejlődése, várható életkora el fog maradni a jelenlegi fákétól, hiszen az 1891 óta bekövetkezett több kedvezőtlen változás (burkolt felületek növekedése, megváltozott mikroklíma, globális felmelegedés, gyakori aszályos időszakok stb.) nem kedvez az ilyen tulajdonsággal rendelkező fatípusok életfeltételeinek, fejlődésének.

A nagyobb faközzel való ültetés – azaz, ha minden második fa helyet kihagynánk – sem küszöböli ki a metszések szükségességét, illetve az egyéb, évek alatt megváltozott negatív körülményeket.

Tekintettel arra, hogy új fasor telepítése esetén a tervezési élettartam legalább 100-150 év, ezért ennek, illetve a fent felsorolt okfejtések figyelembe vételével ugyan kivitelezhető, de továbbra sem javasolt a jelenlegivel megegyező típusú és tulajdonságokkal rendelkező egyedek telepítése, hiszen a tervezési területen nem adaptálhatóak a szabad térállás és parkosított területek adottságai. Ezenkívül Kalocsa Város Önkormányzata képviselő-testülete által elfogadott és jelenleg hatályban lévő Településképi Rendelet és annak Arculati kézikönyvében, mint településképileg illeszkedő, javasolt fatípusok között sem szerepel a Celtis occidentalis (nyugati ostorfa) jövőbeli városi telepítésének lehetősége.

A nem veszélyes állapotú, ezért kivágásra nem javasolt, megmaradó, de beteg fák vegyszeres kezelése újonnan megvizsgálásra került. A vélemény szerint a vegyszeres kezelési módok alkalmazása ilyen magas életkorú fák esetében nem javasolt, nagyon alacsony valószínűséggel fejtene ki pozitív hatást, ezért a korábban készült szakértői vélemény sem tett rá javaslatot.

A lakosság részéről elhangzott észrevétel, miszerint a javasolt két fatípus közül az oszlopos kőris lombozatának karcsúsága, míg az egybibés galagonya alacsony növése miatt nem biztosítja a közlekedő felületek árnyékolását, illetve a jelenlegi fákétól túlságosan eltérő utcaképet nyújt, ezért átgondolták ezek alkalmazását.

Az észrevételek alapján a tervezőt felkérték, hogy tegyen javaslatot új, olyan típusú fa egyedekre, amik látványukat tekintve leginkább hasonlítanak a jelenlegi megszokott fasorra, illetve mindezek mellett megfelelnek azoknak a szakmai elvárásoknak, körülményeknek, amik az adott környezetben biztosíthatók.

A tervező ezeket az érveket figyelembe véve az alábbi fajtatípusokra tett javaslatot: gömbkőris, magas kőris, mezei juhar, fényeslevelű galagonya, őszi lombszínű juhar.

Összegzésként elmondható, hogy minden felmerült szempont felülvizsgálatát követően elsődleges és legfontosabb feladatok az alábbiak: (megvalósítás sorrendjében): a Szent István király út teljes szakaszán a szakértői vélemények alapján veszélyesnek ítélt fák szakszerű eltávolítása, a fásítási programban szereplő ütemezett megvalósítás az újonnan javasolt fatípusok alkalmazásával és az aktuális ütemek szerinti fakivágások elvégzésével, a Szent István király út utolsó harmadán (Ady u. – Malatin tér) a szükséges közműkiváltások elvégzése (ivóvíz, elektromos légvezeték).

Az új, átdolgozott koncepciót a képviselő-testület újratárgyalja a január 24-i testületi ülésen.