AZ AJTÓM, MINT EDDIG, MOST IS MINDENKI ELŐTT NYITVA ÁLL …

… mondta el november 23-án tartott sajtótájékoztatóján Dr. Bálint József utalva arra, hogy december 13-ig várja azokat a javaslatokat, amelyekkel teljesíthető a stabilitás. Hangsúlyozta azt is, a testületben Kalocsán demokrácia van, nem pedig pártfegyelem, ahol a képviselők szabadon dönthetnek arról, igennel vagy nemmel szavaznak a városunkat érintő döntésekben. Mint mondta, az ígéretéhez híven teljesíteni fogja a választási ígéretét, a biztos és stabil költségvetés megteremtését.

Hozzátette azt is, hogy az imént említett stabilitás megteremtését több, a mostani vezetés hibáján kívüli okok is nehezítik.

Az első az Öveges József Program.

Közel 50 millió forint visszafizetésére kötelezik az önkormányzatot a kémia labor közbeszerzési eljárásai során elkövetett hibák miatt. Dr. Bálint József elmondta, hogy a közbeszerzésben részt vett ajánlattevők ellen bűnszervezetben elkövetett csalás miatt nyomoznak a hatóságok, ezért ennek a részleteibe nem kíván belemenni, meg kell várni a nyomozás végét. Arra azért rákérdezett, hogy akkor az önkormányzatot hogyan büntethetik meg egy olyan ügyben, amely még nyomozati szakban van. Erre a polgármester úr nem kapott választ.

A sajtó részéről feltett kérdésre, miszerint ez a büntetés már kalkulálva van-e a költségvetésbe, igennel válaszolt. Elmondta, hogy részletfizetéssel számolnak, de ennek a költségét beruházások elhagyásával tudja kigazdálkodni a város.

A második az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak szennyvízberuházás.

Uszód Község gesztorságával Dunaszentbenedek és Géderlak községek, ill. Kalocsa városa részvételével valósult meg 2015. év nyarára a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026 azonosító számú, „Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című pályázat, amely a 3 község teljes szennyvízhálózatának a kiépítése mellett Kalocsán néhány korábban elmaradt utca vonatkozásában valósított meg szennyvízhálózat-építést, illetve a környező települések szennyvizét befogadó szennyvíztelep fejlesztése történt meg.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 2015 augusztusában kezdte meg a projekt ellenőrzését, amelynek eredményeként 2016 szeptemberében szólította föl a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Társulást 164.969.619 Ft támogatás visszafizetésére, illetve további ügyleti kamat megfizetésére.

Bár a közel 165 M Ft támogatást az Uszód gesztorságával működő társulásnak szükséges visszafizetnie, a társulás gyakorlatilag a 4 önkormányzatból áll, így amennyiben a 2016 októberében a Miniszterelnökséghez benyújtott egyedi támogatási igény elbírálása kedvezőtlen lesz, akkor a visszafizetés során az önkormányzatoknak kell helytállniuk.

Bár a társulás továbbra is vitatja az EUTAF megállapításait, a támogatás visszakövetelésének indokaként az alábbiakat nevezte meg az ellenőrző szervezet:

  1. a műszaki ellenőri szerződésnél a műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek előírása indokolatlanul túlzó, versenyszűkítő.
  2. a kivitelezési, építési munkákra vonatkozó szerződésnél a gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételek előírása indokolatlanul túlzó, versenyszűkítő, továbbá a nyertes nem felelt meg az alkalmassági feltételeknek, így szerződést sem lehetett volna kötni vele.
  3. a projektmenedzsment szerződésnél az alkalmassági feltétel előírása versenykorlátozó volt, továbbá a nyertes ajánlattevő nem teljesített egy szerződéskötési feltételt, így a nyertes ajánlatot az ellenőrző szerv érvénytelennek tekinti.
  4. a tájékoztatás és nyilvánosság elvégzését tartalmazó szerződés során az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő érvénytelen ajánlatot nyújtott be.

A harmadik a led-lámpák cseréje.

Dr. Bálint József arról adott tájékoztatást, hogy ennél a beruházásnál uniós ellenőrzés folyik, és a reményét fejezte ki, hogy további büntetés ez ügyben nem érkezik az önkormányzatunkhoz.

Végül a sajtótájékoztatóját azzal zárta, hogy a 2017-es költségvetés készül, a már említett stabilitási rendelet figyelembe vétele mellett, mert ahogy azt már többször elmondta:

A költségvetésnek stabilnak kell lennie, és az is lesz!