Az iskolai online oktatás tapasztalatai Kalocsán

A Koronavírus-járvány terjedésnek lassítása érdekében a Kormány 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött 2020. március 16. napjától kezdődően.

Az új oktatási forma váratlanul ért mindenkit és komoly kihívást jelentett fenntartónak, pedagógusnak, szülőnek, diáknak egyaránt. Szükségesnek érzem, hogy a város lakossága tájékoztatást kapjon az elmúlt három hét tapasztalatairól, ennek érdekében megkerestem az összes érintettet a fenntartótól a diákokig.

A digitális oktatás bevezetése a családok élethelyzetét is alapvetően megváltoztatta, mivel önkormányzatunknak kiemelten fontos a családokért, gyermekekért érzett felelősségtudat, ezért önkormányzatunk vezetése meghozta döntését a bölcsőde, óvodák bezárásáról, biztonságosabbá téve ezzel a családok helyzetét, megkönnyítve a gyerekek felügyeletét. További komoly feladatot jelentett a diákétkeztetés megszervezése, külön figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulók étkezésének folyamatos biztosítására.

A bejelentést követően néhány nap alatt kellett felkészülni az új feladatra az intézményeknek, amelyhez a fenntartó a Bajai Tankerületi Központ és a Bajai Szakképzési Centrum komoly szakmai segítséget nyújtott. Az Oktatási Hivatal honlapján sok módszertani ajánlás jelent meg, amely alapján a pedagógusok kiválasztották a legmegfelelőbb online oktatási formát. Leggyakoribb platformok: a Google Cloassroom, a Zoom, Discort, és a Facebook zárt csoport lett. Az E-Kreta rendszeren keresztül tájékoztatják a pedagógusok a szülőket az oktatás folyamatáról, az elvégzett feladatokról, értékelésekről. Az intézmények csökkentett órarendet vezettek be. Magállapítható, hogy az iskolák, a pedagógusok és a diákok többsége is rendelkezik digitális eszközökkel. Minden iskolában vannak azonban hátrányos helyzetű tanulók, akiknek az eszköz hiányát az iskolák részben megtudták oldani. A probléma megoldását segítette még Pécsi Vivien a Kulturális és Szociális Bizottság elnökének digitális eszközök gyűjtésére vonatkozó felhívása, amely eredményeként három iskolába is tudtak eszközöket vinni, továbbá számítógépekkel segítették a kalocsai Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot is.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan szervez kiscsoportos foglalkozásokat a közösségi házban, ezzel is elősegítve a gyerekek online oktatásban való részvételét. Az iskolák egy része a hátrányos helyzetű tanulóknak postán juttatja el a feladatlapokat. Az általános iskolák helyzete nehezebb, főleg az alsótagozatban a pedagógusoknak sokkal körültekintőbben kell, hogy összeállítsák a tananyagot, mivel az életkori sajátosságokból adódóan a gyerekekre sokkal nagyobb feladat hárul és a szülők részvétele szinte nélkülözhetetlen az oktatási folyamatban. Az iskolák igyekeznek kihasználni az online órák előnyeit, hogy a tanulók azonnali választ kapnak a felmerülő kérdésekre, konzultálhatnak egymással. Az interaktív felületek motiválóak, a játékos tanulóprogramok szintén kedveltek a gyerekek körében. Gyakori a telefonon elmondott vers, a telefonon kikérdezett szorzótábla egyaránt az értékelést segíti. A felsőtagozatban a diákok már sokkal biztosabban kezelik a digitális eszközöket, ezért itt már a tanár diák közti folyamatos kommunikáció is megoldható.

A középiskolák helyzete a tapasztalatok alapján sokkal könnyebb, mert a tanulók nem szorulnak szülői segítségre, otthonosan mozognak az online térben. A tanárok nagyon jó tapasztalatokról számoltak be, a diákok jó partnerek, élvezik az új oktatási formát.

A Szent István Gimnáziumban egy nap három- négy kontakt óra van, amelyek 30 percesek, gyakoriak a videó órák, ahol még dolgozatírás is lehetséges folyamatos tanári ellenőrzés mellett. Az oktatás Google Classroomon keresztül zajlik, így adják át az új tananyagot, osztják ki a feladatokat a tanárok. Az oktatás segítése érdekében minden pedagógus egy héten két alkalommal délután 60 perces konzultációt tart a diákoknak.

A kalocsai szakképző intézményekben (Dózsa, Kossuth) a már meglévő távoktató portált alkalmazzák, amely az iskola honlapjáról érhető el. Minden tanuló időben bejelentkezett, a gyakorlati oktatás minden szakma esetében videós portálon keresztül történik. Az intézmények informatikai eszközökkel segítették a hátrányos helyzetű diákokat. A tagintézmény vezetők az online oktatás indulásakor, több, mint 1000 sms-sel keresték meg a szülőket a jobb informálás érdekében. Az iskolák a végzősök számára folyamatosan tantárgyanként tematikus napokat szerveznek.

A Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben a tanárok változatos sokszor egyéni módszereket alkalmaznak az online oktatás folyamán. A szülőkkel nagyon jó az együttműködés, a tanulók aktívan bekapcsolódnak a digitális oktatásba. A tanítás mellett a számonkérésre is nagy figyelmet fordítanak, a diákok témazáró dolgozatot, esszét írnak, amelyet kijavítva értékelve elektronikusan visszakapnak a tanártól. Az intézmény egyértelmű pozitív tapasztalatokról számolt be.

Önkormányzatunk vezetésének fontosak az iskoláink, folyamatos kapcsolatot tartunk, figyelemmel kísérjük munkájukat, és ha kell, segítünk. A kötelező otthonmaradás nagymértékben segíti a digitális oktatást, tanárok, szülők, gyerekek közösséget alkotnak, és együtt vizsgáznak összetartozásból, empátiából. A kezdeti nehézségek ellenére egyértelműen pozitívak a városi tapasztalatok az online oktatásról.

Szeretném megköszönni a pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak az együttes munkáját, amely lehetővé teszi a digitális oktatás színvonalas működését Kalocsán is és jó egészséget kívánok Mindenkinek.

 

Simon Zoltán

Alpolgármester