Batthyány utca forgalmi rendjének megváltoztatása, kétirányú forgalmi rend kialakítása 2021. 12. 24-től

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Batthyány utca forgalmi rendje 2021. 12. 24-től megváltozik!

A kétirányú forgalmú út kialakítását, a közúti jelzőtábla kihelyezését, valamint a forgalmi rend megváltoztatását az „1988. évi I. tv. a Közúti közlekedésről, valamint a 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 1 valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről”, valamint az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (továbbiakban: KRESZ) teszi lehetővé.

A tervezett forgalmi rend kialakítását követően, a Batthyány utca méretbeni adottságai miatt, nem lesz lehetőség az adott útszakaszon parkolásra és várakozásra.

A Batthyány utca Szent István király út felöli bejáratában várakozni tilos közúti jelzőtábla kerül elhelyezésre, mely lehetővé teszi az ott elhelyezkedő intézmények áruval történő kiszolgálását.

A Batthyány utca Hunyadi utca felöli bejáratában megállni és várakozni tilos közúti jelzőtábla kerül elhelyezésre, mely kizárja azadott sávban történő megállási lehetőséget, ezzel biztosítva a forgalom folyamatosságát.
Az utca új forgalmi rendjét az 1. sz. térkép mutatja be, a burkolatjel ennek megfelelően (időjárási viszonyok függvényében) felfestésre kerül.
A forgalmi rend bevezetésének napjától, az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (továbbiakban: KRESZ) szóló rendelet előírásai a mérvadóak minden közlekedő számára.

Kérjük a lakosság megértését és együttműködését a megváltozott forgalmú útszakaszon!