Bírósági ülnökök jelölését várja a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés

Bírósági ülnökök választása

Magyarország Köztársasági Elnöke a 39/2023 (III.6.) KE számú határozatával 2023 március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök választását.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök jelölése:

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság (Kecskeméti Törvényszék) illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés általi ülnökválasztáshoz jelöltet állítani – tekintettel arra, hogy a Közgyűlés 2023. április 28-án tartja ülését – legkésőbb 2023. április 17. napján (hétfő) 16 óráig lehet.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke döntése értelmében a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés a Kecskeméti Törvényszék ítélkezésében részt vevő, összesen 7 ülnök megválasztásáról dönt, melyből 3 fő a Be 680. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő, a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnök.

A jelölt a jelölés elfogadását követően még megválasztása előtt köteles hatósági erkölcsi igazolvánnyal igazolni büntetlen előéletét, valamint, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A fentieken túl a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetében igazolni szükséges, hogy a Be. 680. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel a jelölt.

A jelölést és a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványt a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Jogi Irodáján kell leadni legkésőbb 2023. április 17-án (hétfő) 16 óráig. A jelöléshez szükséges nyilatkozatok letölthetőek innen:

Jelölés nyomtatvány – fk ügyében eljáró ülnök_2023

Jelölés nyomtatvány – munkaügyi ülnök_2023

Jelölés nyomtatvány_2023

Jelölést elfogadó nyilatkozat_2023

Az ülnökválasztással kapcsolatban további információ kérhető személyesen a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Jogi Irodáján, vagy telefonon a 06 30 232 8440 telefonszámon.