Bővül a nappali szociális ellátások köre

nappali-ellátás

Kalocsa városa a Bem utcai Szociális Központtal integráltan nappali gondozás keretében idősek és fogyatékkal élők számára biztosít nappali ellátást. Emellett az intézethez tartoznak a szociális alapellátások, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás kérdése, valamint a gyermekjóléti-, a tanyagondnoki- és a családsegítő szolgálat működtetése is.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya megkereste önkormányzatunkat avégett, hogy a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek számára is kötelező a hasonló szociális gondozás hozzáférhetőségének biztosítása.

Hatályos jogszabályokra hivatkozva városunknak az említett csoportok számára nappali szociális ellátását kell nyújtania közszolgáltatási kereteken belül.

A meghatározott személyi-, tárgyi- és anyagi feltételek megteremtésére dr. Bálint József polgármester tárgyalásokat kezdeményezett, melyek eredményeként a Kiskőrösi Szeretetházi Baptista Gyülekezet ajánlatot tett valamennyi, hiányzó nappali ápolási forma biztosítására. A gyülekezet jelenleg a Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményét (Kalocsa, Szent Imre u. 3.) működteti pszichiátriai betegek nappali gondozására, 50 férőhellyel. További csoportok ellátási feltételeinek kialakítása folyamatban van. Sikeres engedélyeztetés esetén a jelenlegi 50 fő mellett további 50 fő szenvedélybeteg- és 5 fő hajléktalan személy gondozásához nyújthat lehetőséget a gyülekezet.

Képviselő-testületi határozat értelmében a jövőben a Kiskőrösi Szeretetházi Baptista Gyülekezet biztosíthatja a hiányzó szociális ellátásokat Kalocsán ellátási szerződés keretében, valamint megigényelheti a feladatellátáshoz nyújtandó állami támogatásokat is, mivel a gyülekezet önkormányzati hozzájárulást nem kér a működtetéshez.