Csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak – ünnepség október 23-án

Kalocsa Város Önkormányzata október 23-án az ’56-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján méltó megemlékezést tartott. A Fényi Gyula Általános Iskola 8.a és 8.b osztályos tanulói irodalmi műsora a korabeli eseményeket idézte, Csikós Marianna könyvtárigazgató ünnepi beszéde ezen túl a forradalom mának szóló üzenetéről beszélt a kalocsai börtön sarkánál lévő Szabadulás Kútja emlékműnél.

 

A forradalomhoz vezető időszak korrajzával, eseményeit idéző versrészletekkel, azzal a kérdéssel, hogy mit is tudhat a ma gyermeke, fiatalja ’56-ról állította össze Balogh-Kákonyi Adrienn és Kerekesné Geri Zsuzsanna a diákok műsorát, melyet átéléssel, szép koreográfiával adtak elő a sétálóutca sarkán összegyűlt ünneplő közönségnek. Műsoruk végén a „Magyarország” című dalt adták elő, s mikorra a záró sorokhoz értek: „Legyél a holnapban rejlő bizonyosság! Milliók áldása szálljon rád!”, felrakták a magyar trikolórt a mögöttük lévő, addig az ’56-os események fotóit mutató Magyarországot formázó táblára.

A műsor után Csikós Marianna könyvtárigazgató lépett a mikrofonhoz. Ünnepi megemlékezésében a kort idézte, valamint azt a kérdést fejtegette: mi is a tegnap üzenete a mának? Emlékezett a diákokra, fiatalokra, akik főszerepet játszottak a forradalom eseményeiben. Akik a zsigereikből fakadó igazságérzetükkel szálltak szembe az idegen érdekeket képviselő hatalommal. Hozzánk hasonlóan egyszerű emberek voltak, akiket a szabadságharc emelet hősökké, s akikre büszkén emlékezünk.

– 1956-ban nemcsak a kommunista diktatúra ellenharcolt nemzetünk, hanem az őket támogató idegen hatalom ellen is. Ez a csöpp ország Európa közepén szembe mert fordulni egy nagyhatalommal, a Szovjetunióval. A szabadságharcot a tankok és az idegen túlerő vérba fojtotta, de erkölcsi győzelmünk a mai napig példaként áll az egész világ előtt – mondta a szónok.

– Véssük emlékezetünkbe, hogy nemcsak a sikerek vértezhetnek fel bennünket, erőt meríthetünk nemzeti tragédiáinkból is, megtanulhatjuk, hogyan lehet ismét talpra állni. Az 1848-as szabadságharcosok, az aradi 13-ak és az ’56-osok mártíromságát az 1867-es kiegyezés és a rendszerváltozás ténye bizonyítja. Ez adhat erőt ahhoz, hogy a nemes, igaz ügyek érdekében érdemes vállalni a nehézségeket, a küzdelmet, mert az Idő mindig az Igazat igazolja – mondta a szónok, majd múlt mának szóló üzenetét fogalmazta meg.

– 1956 szelleme mérce, amely ma is kötelez, Ma is csak az a fontos és csak az számít, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzettől függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunk, csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak. S hogyan válhatunk szabad, önálló, büszke, erős közösséggé? Nem kell mást tennünk, csak azt, mit ’56 hősei is megtettek: hittek az igazukban és hajlandóak voltak érte cselekedni. Nekünk, kalocsaiaknak egyáltalán nem kell hőssé válnunk, nem kell feláldoznunk ma magunkat. Mindössze szót kell értenünk egymással, és a legjobbat adnunk a világnak és embertársainknak magunkból – fogalmazta meg a szónok ünnepi beszéde zárásaként.

Az ünnepség végén a Szabadulás Kútja talapzatánál Kalocsa Város Önkormányzata, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, pártok és civil szervezetek, intézmények, fegyveres és rendvédelmi szervek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.

A rendezvényen közreműködött a Kecskeméti Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Díszőrsége.