Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ kialakítása

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében született 2015. évi CXXXXIII. számú törvény több helyen módosította a gyermekek védelméről, a gyámügyi- és szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló érvényes rendeleteket.

A módosítás érintette a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok integrálását, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakítását is, melynek elsődleges célja a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve Központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, kötelező önkormányzati feladatként jön létre 2016. január 1. napjától.

Képviselő-testületünk 2015. október 29-i döntése alapján a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot (Kalocsa, Bem apó u. 19.), valamint a Család- és Gyermekjóléti Központot (Kalocsa, Szent István király út 35.), Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központjához integrálva működteti majd önálló szakmai és szervezeti egységként 2016. január 1-től.