Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Kökény utcában

2012-ben városunk a DAOP-5.2.1./A-11 kódszámú „Belvízvédelmi rendszerek fejlesztése” nevet viselő fejlesztési pályázatán pozitív elbírálásban részesült, így Kalocsa Város Ön-kormányzata 280/2012. számú határozatában döntött a beruházás helyszíneit és a projekt költségeit illetően.

A városi temető mögötti Kökény utca is szerepelt a meghatározott utcák listáján, viszont a 2014. évi közbeszerzési eljárás során mutatkozott költségvetési hiány miatt törölték róla.

A műszaki átadás-átvétel folyamán kiderült, hogy a Kalocsa II. ütem kivitelezési munkái kapcsán – a szerződésben rögzített árhoz képest – megtakarítás keletkezett, így Képviselő-testületi döntés alapján a Kökény utca csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítésére is sor kerül a jövőben.

Az új helyszín esetében mind jogerős vízjogi létesítési engedéllyel, mind kiviteli szintű tervdokumentációval rendelkezik Kalocsa Város Önkormányzata.

kökény2

kökény1