Csatlakozás az ÜDE-Kunság Vidékfejlesztési Egyesülethez

A 5/2014 (II.6.) IH közlemény alapján az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület, Helyi Akciócsoport (HACS) a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan átalakult.

Az átalakulás fő rendező elve a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülő területalapú fejlesztés, amely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek.
A HACS-ok a köz- és magánszféra partnerségének elve alapján alakulnak meg és működnek úgy, hogy döntéshozatali szinten egyik szféra képviselete sem haladhatja meg a 49 %-ot.

Kalocsa Járás településeinek átjelentkezése az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesületbe, Helyi Akciócsoportba megtörtént. Az Irányító Hatóság a belépéseket elfogadta.

Mivel Kalocsa Városnak külterülettel szintén lehetősége van a HACS-ba való belépésre, az IH előzetesen besorolta a Helyi Akciócsoportba.

Ennek megerősítése érdekében Kalocsa Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i testületi ülésén határozatban rendelkezett az Akciócsoportba való belépéséről, illetve az éves jelképes egyesületi tagdíj biztosításáról is.