Csokonai Óvoda 40. évfordulója

csokonai-40-240 évvel ezelőtt 1975-ben nyitotta meg kapuit Kalocsán a Csokonai Óvoda. Dr Geri Istvánné vezetésével elindult a nevelőmunka az „otthon” teremtés, a parkosítás, füvesítés. Munkáját lelkes csapat segítette. A három csoportos óvodából rövid időn beleül 4 csoportos óvoda lett és tornateremmel is bővült. Az óvoda megnyitásával egy időben indult be Kalocsán az óvónőképző szakközépiskola. A Csokonai óvodát nemcsak a kis óvodások, hanem a kis óvó nénik is benépesítették. 1975-1992-ig adta óvodánk az óvónő képzés bázisát. Minden csoportban magas színvonalon tanulhatták a jelöltek ezt a gyönyörű hívatást. A 80-as években elindultak a változások, melyek az óvodapedagógiát is érintették. Az újítás, az innováció, a haladó szellemiség jellemezte és jellemzi ma is a nevelőtestületet. A hagyományokra építünk és ápoljuk a mai napig.

Kialakult egy kép az óvodáról, melyről mindenki elismerően szólt. 1993-ban Katus Györgyné vette át az óvoda vezetését. A régi dolgozók közül sokan nyugdíjba vonultak, új csapatot kellett építeni. A szerencse az volt, hogy mindig olyan csapat dolgozott itt, akik szívvel-lélekkel voltak az óvodáért.

1997-ben beindult egy csoportban a német nemzetiségi nevelés, mely új színt, változást hozott az óvoda éltében. Ezért igen sokat dolgozott Kollár Lászlóné. A mai napig is népszerű a városban a „németes csoport”, mely vegyes életkorral dolgozik, így még nagyobb odafigyelést kíván munkájuk.

A változások, melyek a társadalmat érintették nem kerülte el óvodánkat sem. A gazdasági nehézségek begyűrűztek az óvodákba is. A pénz hiánya spórolásra késztette az önkormányzatot, összevonások, intézmények bezárása, kistérségi társulások, majd azok megszűnése mind hatással voltak a mi életünkre is. A gazdasági változások mellett a szakmai megújulás időszaka is következett.

csokonai-40-1

Pedagógiai programunk kiemelt területei az anyanyelvi nevelés, kommunikáció és a tehetséggondozás lett. Az elgépiesedett világban a beszédet, a mesét, verset, az értő meghallgatást igyekszünk előtérbe helyezni a gyermekek életében. A programok sokaságában igyekszünk a gyermekek érdekeit nézni, figyelembe venni, örömteli gyermekéveket biztosítani számukra.

2010-ben újabb változás történt az óvoda éltében, Katus Györgyné sikeres pályázat útján elnyerte az intézmény vezetői állást, melyben a város óvodái és bölcsődéje és a kistérség irányítását vette át. A Csokonai Óvodát rám bízta, melyet megtiszteltetésnek, nagy kihívásnak tartottam és a mai napig is annak tartom.

Az elmúlt 40 évben nagy utat jártunk be, mégis valami mindig állandó és az a gyermek! Aki szeretetteljes, nyugodt, tiszta, biztonságos környezetre vágyik.

2014-ben udvari játékaink cseréjére került sor, melyek a szabványoknak megfelelőek.

2015 tavaszán rég várt külső megújulásunk valóra vált, egy energetikai pályázat keretében. Teljes szigetelés, külső nyílászáró csere, fűtés rekonstrukció, villanyvezeték és lámpatestek cseréje, teljes festés. A kivitelezőknek köszönhetően 3 hónap alatt újjá varázsolták óvodánkat. Ez úton is köszönöm a Generál dolgozóinak munkáját.

Az azonban a kezdetek óta nem változott, hogy ugyanolyan szeretettel várjuk az idejelentkező gyermekeket, hogy jó érezzék magukat nálunk.

Ünnepi program sorozatunk középpontjában is a gyermekek állnak, köszönjük az önkéntes támogatók munkáját, anyagi támogatást, mely széppé varázsolta ezeket a napokat. A Menza Kft-nek, hogy segített a vendéglátásban.

Köszönöm nevelőtestületünk volt és jelenlegi tagjaink áldozatkész munkáját, segítőkész együttműködését. És mindenkinek akik jóindulattal, szeretettel segítették óvodánkat ez alatt a 40 év alatt.

Egy idézettel szeretném zárni gondolataimat:

„ Nézz vissza most egy percre,

Nézz az útra

Nézz meg mit tett, mit alkotott a munka

Nézz vissza, aztán ismét csak előre

Aztán indulj tovább az alkotó jövőbe.”

/ Széchenyi István/