DÖNTÖTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK A VÁROS 100%-OS TULAJDONÁBAN LÉVŐ KFT.-K 2018-AS ÉVI ÜZLETI TERVEIRŐL ÉS A KÖZFELADATOK FINANSZÍROZÁSI IGÉNYEIRŐL

Képviselő-testületünk december 21-i ülésén tárgyalta a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft. valamint a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. üzleti tervének és finanszírozási igényének ügyét.

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. esetében képviselő-testületünk nagy viták árán, de többségi szavazattal úgy határozott, nem fogadja el az ügyvezető által készített, a Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervét és annak eredménytervét, mely a teljes céget tekintve 153 232 000 Ft összegű támogatási igényt mutatott. Képviselőink 2018-ra 145 328 000 Ft önkormányzati támogatást állapítottak meg a Kft. részére, s egyben felkérte  Loibl László ügyvezetőt a 2018. évi üzleti- és eredményterv  e döntés alapján történő módosítására , s annak soron következő testületi ülésre való benyújtására.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. üzleti tervének és finanszírozási igényének kapcsán felügyelő bizottság javaslata által módosító indítványt fogadott el a testület, mely változtatást a Kft. ügyvezetője, Pécsi Tiborné is elfogadott az ülésen. A módosítás alapján képviselőink egyhangúan jóváhagyták a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2018. évi üzleti- és eredménytervét összesen 203 018 000 forintra módosított támogatási igénnyel, melyből 65 millió forinttal a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetéséhez járul hozzá önkormányzatunk a 2018-as évben.

A Kft.-k 2017. évi beszámolóinak elkészülte után képviselő-testületünk újra megvizsgálja majd azok működési költségeit, szükség esetén pedig módosíthatja az önkormányzati támogatások 2018. évre vonatkozó mértékét.