Dr. Bálint József polgármestert Deák Ferenc-díjjal tüntették ki

Minden évben Deák Ferenc születésének napján, október 17-én adják át a jogászi hivatásrendek Deák Ferenc-díját egy-egy alkotmánybírónak, bírónak, ügyésznek, közjegyzőnek, ügyvédnek, jogtudósnak és közigazgatási szakembernek. Az alapítók idén úgy döntöttek, hogy a kitüntetettek egyike idén jogász szakmai múltja elismeréseként dr. Bálint József polgármester, aki több mint két évtizeden keresztül volt Kalocsa jegyzője, címzetes főjegyzője.

 

A jogászi hivatásrendek képviselői azzal a szándékkal hívták életre 2004-ben ezt a díjat, hogy elismerjék azon tiszteletreméltó személyek tevékenységét, akik életútjukkal bizonyították, hogy az elmúlt századok nagy jogászai, a deáki hagyományok méltó utódai. Az alapítók: az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottsága, a Magyar Jogászegylet és a Magyar Közigazgatási Kar minden évben kiválasztanak egy-egy személyt, akinek odaítélik ezt a díjat, melyet október 17-én, Deák Ferenc születésnapján adnak át.

A Deák Ferenc-díj Testület szervezésében 2018. október 17-én 12 órakor a Magyar Ügyvédi Kamara klubtermében (Budapest, V. kerület Szalay u. 7.) került sor a díj 2018. évi ünnepélyes átadására.

A díjátadó ünnepséget dr. Bánáti János a Magyar Jogász Egylet alelnökeként nyitotta meg, majd dr. Kintzly Péter, a kúria elnökének személyi titkára ismertette a Deák Ferenc-díj alapító okiratát.

Ezt követően került sor az ünnepélyes díjátadásra.

A Deák Ferenc-díj Testület tagjaként a díjakat adományozták: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke; Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke; Dr. Polt Péter legfőbb ügyész; Dr. Tóth Mihály, az MTA Jogtudományi Bizottságának elnöke; Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke; Dr. Tóth Ádám,  a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke; Dr. Szép Tibor, a Magyar Közigazgatási Társaság elnöke; Dr. Sárközy Tamás a Magyar Jogász Egylet elnöke.

A díjazottakat méltatta dr. Kintzly Péter.

A díjakat kapták: Dr. Tallián Blanka kúriai tanácselnök; Dr. Barta Márton legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész; Dr. Lévay Miklós kriminológus, egyetemi tanár; Dr. Probstner Ilona ügyvéd, kamarai fegyelmi főmegbízott; Dr. Szili Zoltán közjegyző; Dr. Bálint József Miklós címzetes főjegyző.

Dr. Bálint József címzetes főjegyző, polgármester méltatásában elhangzott a díjátadón:

„Dr. Bálint József Öregcsertőn született, gyermekkorát Szakmáron töltötte. A bajai Tóth Kálmán Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskolában tett érettségit követően a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1985-ben avatták jogi doktorrá. Az élethosszig tartó tanulás híve, hiszen a jogi diploma megszerzését követően 1992-ben a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán önkormányzati vállalkozás szakon végzett, majd 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán európai jogi szakjogász képesítést szerzett.

Közigazgatási pályafutását az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Kalocsai Szakaszmérnökségénél, vízépítő technikusként kezdte. Ezt követően dolgozott termelőszövetkezetnél mint jogi előadó, később Szakmár községi tanácsának VB titkáraként, majd Kalocsa városi tanácsának igazgatási osztályvezetőjeként teljesített szolgálatot. Az önkormányzatok létrejöttét követően Kalocsa, majd Báta önkormányzatának jegyzője. 2002-ben címzetes főjegyzői címet kap. A 2014-es novemberi önkormányzati választáson Kalocsa város polgármesterévé választották, amely tisztséget jelenleg is betölti.

A közigazgatási szolgálat mellett hosszú idő óta aktív részvevője a szakmai közéletnek: 2006-ig a Magyar Közigazgatási Kar Bács-Kiskun Megyei Tagozatának vezetője, megalakulásától kezdődően tagja a Jegyzők Országos Szövetségének, amelynek 2008 és 2011 között az elnöki teendőit is ellátta. Megalakulásától megszűnéséig tagja, majd elnökségi tagja volt a Városi Jegyzők Egyesületének.

Tudását, tapasztalatait a Magyar Közigazgatás, a Jegyző és Közigazgatás című lapokban és a pécsi egyetem emlékkönyveiben megjelent számos publikációban osztotta meg.

Munkássága elismeréseként a köztársasági elnök 2009-ben a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjének arany fokozatával tüntette ki.

Feleségével két gyermeket neveltek fel, akik három unokával ajándékozták meg a családot, s nem utolsósorban követték édesapjukat a közigazgatási pályán: fia jogász, a Paksi Járási Hivatal helyettes vezetője, lánya pedig közgazdász végzettségű és a Kalocsai Járási Hivatal főelőadója.

Több évtizedes közigazgatási szolgálatára, kiemelkedő szakmai közéleti és tudományos tevékenységére figyelemmel a Deák Ferenc-díj dr. Bálint József polgármester úr személyében méltó kitüntetetthez kerül.”

Végezetül dr. Ratatics Zsuzsanna, a Deák Ferenc-díj Testület titkára megköszönte az adományozók közreműködését és köszöntötte a díjazottakat.