Dr. Filvig Géza polgármester Szent István Napi ünnepi beszéde, 2022. augusztus 20.

„ISTEN ÉLTESSEN MAGYARORSZÁG”

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Főtisztelendő Kanonok Apát Úr, Prépost Úr! Tisztelt Lelkészasszony! Tisztelt Járási Hivatal Vezetőasszony! Tisztelt Kapitány és Parancsnok urak!
Kedves ünneplő kalocsaiak!

Szülőhazánk, Magyarország születésnapját ünnepeljük a mai napon.
Augusztus 20. napján emlékezünk Szent István királyunkra, Magyarország fővédőszentjére, aki felszámolta a törzsi lázadásokat, egyházi és világi intézményrendszert épített ki és államot alapított.

Felvette a keresztény vallást, II. Szilveszter pápától kérte a királyi címet, meg is kapta a koronát, melyet Szent Asztrik első kalocsai érsek hozott részére Rómából. 1000 karácsonyán koronázták királlyá, így a fejedelemségből királysággá alakult az államforma.

Két érsekséget alapított, Esztergomban és Kalocsán, valamint 8 püspökséget, jövedelmük biztosítására bevezette az egyházi tizedet és elrendelte, hogy minden 10 falu építsen egy templomot. A kőtemplomok építésével is tovább kívánta erősíteni a félnomád életmódhoz szokott magyarság letelepítését. Ezek az intézkedései mind a keresztény Európához való tartozást szimbolizálták.

Az államalapításkor a koronázás és az egyház erősítése mellett az új államszervezet kiépítésén dolgozott. Királyi vármegyéket hozott létre gazdasági és katonai feladatok ellátására, melyek élén az ispán állt, feladata a bíráskodás, a jövedelmek beszedése, háború esetén a megye haderejének vezetése volt.
Szent István királyunk az utódlás kérdésében is felelősen gondolkodott, fiát Imre herceget nevelte a trónra, intelmeket is fogalmazott meg számára, de fia tragikusan vadászbalesetben elhunyt.

A keresztény állam megalapítása hatalmas változás volt népünk életében, de 1000 éves távlatból láthatjuk, hogy csak így lehetett megalapozni és a mai kornak is megtartani az önálló magyar államot.

Szent királyunknak a trónra kerüléséért is meg kellett küzdenie, majd királyként az ország egyesítését is harcok árán tudta megteremteni. Folyamatos küzdelmek és tragédiák kísérték végig életét. Kitűnő diplomáciai érzékkel alakított ki szövetségesi kapcsolatokat, és elfogadtatta a nyugattal országunkat.

Történelmi visszatekintésben napjainktól az államalapításig megállapíthatjuk, hogy nemzetünknek nagyon sok küzdelmet kellett megvívnia. A magyar nép különleges a világon, óriási az identitásunk és a lelkierőnk. Ez történelmünkben is többször megmutatkozott. Az elmúlt 1000 évben nem voltunk kimagaslóan gazdag ország, nem voltak jelentős hódító hadjárataink, nem voltak gyarmataink.
Az országunk fennmaradása szempontjából a 19. és a 20. században is sorsfordító történelmi események voltak, súlyos veszteségek érték hazánkat, de mindezek ellenére a mai napig jelen van országunk Európa térképén és Európa felfigyel a magyar történésekre. Most a 21. században is küzdelmes az európai lét, megváltoztak a kihívások, amikkel szemben meg kell küzdeni a magyarság és az ország fennmaradásáért.

A nehéz időkben kell támpontokat és támaszokat találni. Azt gondolom, Szent István királyunk rakta le a magyar népnek azokat az alapokat, amikre még a mai napig is támaszkodhatunk. Sziklát biztosított a jövő nemzedékének. És mi a szikla? Szikla Szent királyunk személyisége, gondolkodása, intézkedései, amely 1000 éve az alapot adja országunknak és nemzetünknek. Határozott, igazságos vezetés, a keresztény értékeken alapulva. Ettől eltérni nem szabad!

Vannak érdekkörök, akik az alap értékekbe kívánnak változást. A nemzeti szuverenitás csökkentése, a hit nélküli élet erősítése, a család intézményének háttérbe szorítása, a férfi és a nő szerepének semlegesítése a céljuk. Ez nem helyes irány. Erre nem lehet építkezni. Ezek a torz eszmék mind ellentétesek Szent István törekvéseivel.

Szent királyunknak is küzdenie kellett, nehéz idők voltak az Ő korában. Napjainkban is sok a küzdelme mindannyiunknak. 2019. október 14-e óta látom el a polgármesteri szolgálatot, bevallom folyamatos küzdelem a munkám, mindig sok nehézséget kell leküzdeni, megoldani, viszont hatalmas erőt ad az a sok tenni akaró kalocsai ember, akiknek látom az erőfeszítéseit, városunk érdekében.

Sok nehézség előtt állunk, olyan körülmények nehezítik mindennapjainkat, amelyekre nincs befolyásunk. Most nem torpanhatunk meg, nem lehetünk bizonytalanok. Erőt kell vennünk, hinnünk kell saját magunkban, a magunk és az összefogásunk erejében.
Bízom benne, hogy ezen a rendkívüli élethelyzeten mihamarabb túlleszünk.
Szent István királyunk szellemiségére támaszkodva leküzdjük közösen a mai kor nehézségeit is, mert erkölcsi kötelességünk mind Magyarországnak, mind Kalocsa városának erősödéséért dolgoznunk.

ISTEN ÉLTESSEN MAGYARORSZÁG! ISTEN ÉLTESSEN KALOCSA!