DR. FILVIG GÉZA POLGÁRMESTER SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI BESZÉDE, 2023. AUGUSZTUS 20.

„ISTEN ÉLTESSEN MAGYARORSZÁG”

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Főtisztelendő Kanonok Apát Úr, Prépost Kanonok Úr, Prépost Úr! Tisztelt Járási Hivatal Vezetőasszony! Tisztelt Kapitány és Parancsnok urak!

Kedves ünneplő kalocsaiak!

Augusztus 20-án ünnepli az ország az új kenyér megszentelését, az államalapítást, Szent István királyunkat, Magyarország születésnapját.
Aratás után az új búzából készült első kenyerek az élet szimbóluma számomra. Elveti az ember a magot a földbe, a növényt gondozza, majd
learatja és táplálékot adó kenyeret süt belőle, amely nélkülözhetetlen az életben maradásunkhoz. Vetni kell, gondozni kell felelősen, ahhoz, hogy termés, azaz eredmény legyen. Mint a családban, gyermekeink megszületése után gondoskodni kell róluk, nevelni kell őket szintén
felelősen, majd, ha felnőnek ők viszik tovább életünket. Csodálatos ez így, Istennek hála!

Szent István királyunkat ünnepeljük ma, azt a királyunkat, aki megalapította a Kalocsai Érsekséget, azt a királyunkat, aki Szent Asztrik
kalocsai érseket küldte Rómába II. Szilveszter pápához koronáért és áldásért. Asztrik érsekünk földi maradványai itt találhatóak tőlünk pár
méterre a főszékesegyház alatti kriptában. Ezért különösen kedves számunkra augusztus 20. ünnepe.

Legyünk erre nagyon büszkék, mi kalocsaiak!

István királyunkra óriási felelősség hárult, a Kárpát-medencében letelepedett magyarságot, az ősi törzseket kellett egyesítenie, állammá
kovácsolnia. Az idegen hatalmak leigázásától és a belső pogány törzsektől kellett megvédeni a népét. Apja, Géza fejedelem jó politikai érzékkel stabil alapot teremtett az államalapításhoz, így királlyá koronázása után megszületett a keresztény Magyar Királyság. István törvénykönyvet íratott, pénzt veretett, vármegyerendszert és egyházmegyéket szervezett. Több mint 1000 éve jó döntést kellett hoznia, amire a magyarság jövőjét, megmaradását lehetett építenie. Mára látható, helyes volt az az út melyet államalapító királyunk választott, a keresztény értékeken alapuló európai államot.

Ma is sok a kihívás előttünk, városunk is küzdelmes éveken van túl. Nekünk itt helyben 2020. februárja óta a covid vírus okozta nehézségekkel kellett megküzdenünk. Annak lecsengése után egy éve az energiaválság okozta kihívásokkal kell szembenéznünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek alapértékeink, melyek igazodási pontok a döntéseinkben. Szent István királyunk gondolkodásmódja és
intelmei a mai korunkra átültetve követendő, jó alapok. Jövőképet és stabilitást adott az országnak. Riválisai és ellenlábasai kritizálták munkáját, de az eredmény őt igazolta, döntései helyesek voltak. Egy dolgot senki sem vitathat, a jobbító szándék vezérelte szent királyunk döntéseit! Sok hasonlóságot látok a kihívások tekintetében az államalapítás korabeli országunk és napjaik Kalocsája között. Akkor a vándorló magyarságot kellett letelepíteni és egységesíteni, azért, hogy a jövőben is megmaradhasson a magyar nép. Városunknak nagyon komoly történelmi, egyháztörténelmi múltja, kultúrája és hagyományai vannak. Jövője azon múlik, mennyire tudjuk gazdaságát megerősíteni. Komoly és összetett feladat ez, nagy az ellenáram, de ha mindannyian húzunk az evezőnkön, akkor beér a fejlődés kikötőjébe Kalocsa hajója.

A rajtunk kívül álló eddigi nehézségek reményeim szerint alábbhagynak, így folytathatjuk a fejlődésünk érdekében megkezdett munkát.
A városvezetés egyik mérföldkővének tekinti a kisgyermekek nevelési körülményeinek javítását, ezért az elmúlt években minden nehézség
ellenére folyamatosan fejlesztettjük a bölcsődénket, új óvodát és játszótereket építettünk. Elkötelezettek vagyunk az idősebb korosztály
megbecsülésében is, hiszen hálával tartozunk az általuk elvégzett munkáért. Több hosszú évek óta fennálló problémákat oldottunk már meg, de sok feladatot kell még teljesíteni.

Szent István munkásságából erőt merítve kell nekünk is tenni városunkért. Szándékunk ugyancsak jobbító és mindannyiunknak Kalocsa erősödésért, fejlődéséért kell tennünk a dolgunkat.

Isten éltessen Magyarország! Isten éltessen Kalocsa!

Dr. Filvig Géza

Kalocsa város polgármestere