EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDELEK EL

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Főosztálya, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, hivatalból eljárva
meghoztam a következő: