Egyetemisták végeztek kérdőíves településfejlesztési kutatást Kalocsán

A gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, annak Regionális Tudományokkal foglalkozó doktori iskolája és a Magyar Regionalizmusért Alapítvány képviseletében egy busznyi regionalista, mezőgazdasági mérnök, településmérnök, tajépítész hallgató, valamint az egyetem néhány tanára érkezett Kalocsára abból a célból, hogy kérdőíves felmérést végezzenek egy településfejlesztési kutatáshoz, és annak eredményeit tudományos publikációkhoz használják fel majd a 2020-as akadémiai évben.

 

A kalocsai dr. Bagó Zoltán, aki maga is az egyetem végzett PhD hallgatója, szervezte meg ezt a szakmai gyakorlatot, de a hallgatókat elkísérte még dr. Káposzta József dékán, dr. Ritter Krisztián egyetemi docens, Áldorfainé Czabadai Lilla tanársegéd, Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök és Kőrös Ákos PhD hallgató.

Május 10-én Lakatos Melinda alpolgármester fogadta a csoportot a városházán, tájékoztatta őket a város történelméről, gazdaságáról, kultúrájáról, majd válaszolt a kérdésekre, melyek főként az elmúlt évtized fejlesztéseire, a turizmusra, Paks és az atomerőmű közelsége, valamint a leendő híd városra gyakorolt hatására vonatkoztak.

Dr. Káposzta József, a SZIE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar dékánja elmondta, hogy több kutatásuk is van, amely városfejlesztéssel foglalkozik, és bár számtalan statisztikai adat áll rendelkezésükre, arról, hogy az adott város lakói mit gondolnak, hogyan érzik magukat, csak így szerezhetnek információt, ami nagyon fontos egy ilyen kutatás során. Úgy gondolja, hogy a híd megépülte után Kalocsa egy csomópont lesz, társadalmilag, gazdaságilag és politikailag is, ezért választották kutatásuk egyik helyszínének a várost.

Összeállítottak egy 25 kérdést tartalmazó kérdőívet, melyet másnap, szombaton ötszáz emberrel terveztek kitöltetni utcán, piacon, bevásárlóközpontokban. Felajánlotta, hogy a kutatás eredményét elérhetővé teszik a kalocsaiaknak is, hiszen fontos a későbbi városfejlesztéshez, hogy megismerjék az itt lakók véleményét, és az felhasználják a jövő tervezése során.