Eladásra került a KalocsaKOM Kft

Kalocsa Város Képviselő-testülete a 2015. július 30-ai testületi ülésén nettó 451 millió Ft-ért értékesítette a KalocsaKOM Kft. –t és hálózatát.

kalocsakom-1Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2015. számú határozatával döntött arról, hogy a KalocsaKOM Kft.-ben lévő üzletrésze, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő szélessávú informatikai hálózat értékesítése érdekében nyilvános pályázati felhívás kerüljön kiírásra. A pályázati határidő lejártáig, 2015. július 15. 16:00 óráig 2 szervezet váltotta meg a pályázati dokumentációt, és fizette meg a pályázati biztosítékot, valamint nyújtott be ajánlatot. A bontási eljárás a pályázati felhívásnak megfelelően 2015. július 16-án zártkörűen (a kiíró és a lebonyolító jelenlétében) megtörtént, mely eljárás során megállapítást nyert, hogy határidőig érvényesen – az rendelet 38. § szerint – 2 ajánlat került benyújtásra az alábbi ajánlattevők részéről:

Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Considero Korlátolt Felelősségű Társaság

Az értékbecslő elkészítette a KalocsaKOM Kft. és az általa működtetett távközlési –informatikai hálózat üzletértékelését, amelyben az értéket nettó 421 millió Ft-ban állapította meg.

Az értékelés szerint az ajánlatok elbírálásánál jelentős bírálati szempontnak minősülő vételár, valamint fizetési ütemezés tekintetében a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adta az előnyösebb ajánlatot.

tarr-kftAz előnyt jelentő feltételeket, úgymint: a jelenlegi dolgozók tovább foglalkoztatását, az ügyfélszolgálati iroda működtetését mind a két pályázó vállalta az ajánlatában, azonban a Tarr Kft. a feltételeken felül további vállalásokat tett, amelyek alapján a Tarr Kft. ajánlata tekinthető kedvezőbbnek.

Az értékelés és hosszas vita után a képviselő-testület a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatát fogadta el, és a KalocsaKOM Kft.-t és hálózatát nettó 451 millió Ft-ért értékesítette.