ELFOGADTA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK KALOCSA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉT

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénye alapján az önkormányzatoknak minden évben el kell készíteni saját költségvetési tervüket. Ilyenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően külön készül az Önkormányzat és külön az általa irányított intézmények tervezete, majd ezekből egy komplex, ún. konszolidált költségvetési mérleget is tartalmazó rendelet készül, melyet minden esetben jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és bevételi források ismeretében egyeztető tárgyalások folytak az intézményekkel valamint az önkormányzati cégek ügyvezetőivel.

Képviselő-testületünk február 22-i ülésén döntött Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról, melyet végül 7 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadott el.