Elfogadták a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi beszámolóit

Kalocsa Város Képviselő-testülete elfogadta május 30-i ülésén az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője, Pécsi Tiborné által előterjesztett egyszerűsített éves bevallás alapján a társaság

mérleg főösszege (eszköz-forrás oldalon egyenlően): 1 791 403 e Ft

adózott eredménye: 1 556 e Ft

saját tőkéje: 4 556 e Ft

volt a 2016-os évben.

A Kalocsa Menza Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló, Kapitány Lászlóné ügyvezető által előterjesztett beszámoló szerint a társaság

mérleg főösszege (eszköz-forrás oldalon egyenlően): 52 232 e Ft

adózott eredménye: -26 481 e Ft

saját tőkéje: -23 481 e Ft

volt.

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Loibl László által előterjesztett éves egyszerűsített beszámoló alapján a társaság

mérleg főösszege (eszköz-forrás oldalon egyenlően): 63 960 e Ft

adózott eredménye: -6 643 e Ft

saját tőkéje: 10 568 e Ft

volt a 2016. évben.

A képviselő-testület felszólította a Kalocsa Menza Kft. ügyvezetőjét intézkedési terv készítésére a társaság saját tőkéjének és a nyereséges működtetés helyreállításának érdekében.