ELFOGADTÁK KALOCSA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénye alapján az önkormányzatoknak minden évben el kell készíteni saját költségvetési tervüket. Ilyenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően külön készül az Önkormányzat és külön az általa irányított intézmények tervezete, majd ezekből egy komplex, ún. konszolidált költségvetési mérleget is tartalmazó rendelet készül, melyet minden esetben jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és bevételi források ismeretében egyeztető tárgyalások folytak az intézményekkel valamint az önkormányzati cégek ügyvezetőivel.

Az így elkészült tervezet a 2016. június 24-i testületi ülésen elfogadott stabilitási rendeletet figyelembe véve nyerte el végső formáját, melyet Kalocsa Város Képviselő-testülete 2017. január 31-i ülésén 7 igen és 4 nem szavazattal fogadott el.